Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Comorbiditeit bij volwassenen met autisme

Signalering en behandeling, voor alle zorgprofessionals

Dinsdag 25 maart 2025

Wegens succes herhaald!

Sprekers

Anne is blogger op de website a-typist.nl. Zij schrijft daar over haar ervaringen met autisme en over de beeldvorming van autisme (vanuit haar expertise als Film- en televisiewetenschapper). Daarnaast is ze ervaringsdeskundig redacteur bij 'Vanuit autisme bekeken'.

Annelies is klinisch psycholoog en senior wetenschappelijk onderzoeker.  Gepromoveerd op Autisme Spectrum Stoornissen bij volwassenen.  Tevens was Annelies als voorzitter verbonden aan het ontwikkelen van de zorgstandaard Autismespectrumstoornissen. Zij is hoofd van het Autisme Expertisecentrum, consulent bij het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) en het Pieter Baan Centrum.

Verder is Annelies als docent werkzaam bij de RINO en Cure and Care. Daarnaast is ze verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven, redactielid van de Psycholoog en het wetenschappelijk tijdschrift autisme (WTA). Tenslotte is ze bestuurslid van FANN (Female Autism Network of the Netherlands).

Wie meer wil weten over de vele activiteiten en publicaties van Annelies kan naar haar website https://www.anneliesspek.nl

Ella Lobregt-van Buuren is klinisch psycholoog en hoofd van het Specialistisch Centrum OntwikkelingsStoornissen (SCOS) van Dimence. Zij heeft onderzoek gedaan naar EMDR bij volwassenen met autisme. Zij onderzoekt nu of een klinisch programma gebaseerd op Dialectische Gedragstherapie zelfbeschadigend en suïcidaal gedrag bij volwassenen met autisme vermindert. Ze is nieuwsgierig hoe zij zichzelf leren reguleren en hoe ze betekenis geven aan hun ervaringen. 

Johan van Zanten is GZ-psycholoog en Regiebehandelaar voor het FACT Regio Eindhoven van Novadic-Kentron Verslavingszorg. Hij behandelt (jong)volwassenen in het ASS met verslavingsproblematiek. Tevens heeft hij als programmaleider Autisme & Verslaving een groepsaanbod ontwikkeld voor mensen met ASS en een verslavingsprobleem. Hij is medeauteur (samen met Marc Bosma) van het boek GRIP: Aan de slag met verslaving en stress bij autisme (uitgeverij Hogrefe). Het boek is gepubliceerd in 2021. Het is het eerste werkboek voor cliënt, behandelaar en naasten, dat specifiek ingaat op hulp bij verslaving en stress voor mensen met autisme. In het boek wordt de focus gelegd op het begrijpen van de leefwereld van mensen met autisme en wordt uitgelegd hoe stress bij deze doelgroep vaker leidt tot verslavend gedrag.

Marc Bosma werkt als GZ-psycholoog op de afdeling High Care Dubbele Diagnose in Vught van Novadic-Kentron Verslavingszorg. Daarnaast is hij senior beleidsmedewerker voor Mental Health Caribbean. Samen met Johan van Zanten, is hij Programmaleider Autisme & Verslaving en medeauteur van GRIP: Aan de slag met verslaving en stress bij autisme (uitgeverij Hogrefe), gepubliceerd in 2021. Het is het eerste werkboek voor cliënt, behandelaar en naasten, dat specifiek ingaat op hulp bij verslaving en stress voor mensen met autisme. In het boek wordt de focus gelegd op het begrijpen van de leefwereld van mensen met autisme en wordt uitgelegd hoe stress bij deze doelgroep vaker leidt tot verslavend gedrag.

Dr. Richard Vuijk is klinisch psycholoog-psychotherapeut, werkzaam bij Sarr Autisme Rotterdam (TOP GGz gecertificeerd), onderdeel van Antes binnen Parnassia Groep. Hij is eigenaar van AutismeSpectrumNederland, en hij is docent en cursusleider bij de Parnassia Groep Academie en verschillende regionale instellingen voor nascholing en opleiding in de GGZ. Hij doet onderzoek naar psychodiagnostiek, persoonlijkheid(spathologie) en psychotherapie bij volwassenen met ASS. In 2022 is hij gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift Adults with autism spectrum disorder: Diagnostic assessment, personality (pathology), and psychotherapy.
Van zijn hand verschenen in 2023 (eerste druk 2014) de derde geheel herziene druk van het Nederlands Interview ten behoeve van Diagnostiek Autismespectrumstoornis bij volwassenen (NIDA) en in 2018 de Werkwijzer - Psychodiagnostiek autismespectrumstoornis volwassenen, beide kosteloos beschikbaar gesteld voor zorgvuldige diagnostiek van ASS bij volwassenen.  
Voor zijn onderzoek naar schematherapie bij volwassenen met ASS en persoonlijkheidsstoornis ontving hij in 2016 een eervolle vermelding op het Nationaal Autisme Congres en in 2018 de Jeffrey Young Investigator Award van de International Society of Schema Therapy. Zijn publicatie ‘Autisme en/of een persoonlijkheidsstoornis? GZ-psychologie, 12(5), 21-23.’ uit 2020 behaalde de 2e plaats in de Top 5 van de online meest gelezen premium artikelen in 2020 van het tijdschrift GZ-psychologie. Bij de RINO Groep te Utrecht is hij in de specialistische opleiding tot klinisch neuropsycholoog verkozen tot docent van het jaar 2021-2022.

Is autismespecialist met 25 jaar onderwijservaring in regulier en speciaal onderwijs. Suzanne is Cum Laude geslaagd voor haar master SEN studie (2014). Zij won met haar onderzoek ‘Autisme, een andere wereld’ de Fontys ‘Denk groter prijs 2014′ en de prestigieuze NVA-HanneMieke prijs. Zij schreef de boeken ‘Autisme anders bekijken’ (2015) en 'Vind je eigen weg met jouw autisme' (2018). Daarnaast ontwikkelde zij ontwikkelde het Autismepaspoort en de Jouw Autisme Methodiek (2022).

Suzanne wil mensen inspireren om vérder te kijken dan het gedrag dat je ziet. Ze verzorgt allerhande scholing over autisme, is voorzitter van de NVA Expertgroep Autisme & Onderwijs en wordt door het CCE ingezet als consulent autisme.  De combinatie van haar zeer brede theoretische kennis, praktijkervaring en het feit dat zij zelf ervaringsdeskundige is, ervaren deelnemers als zeer boeiend en inspirerend. "De manier waarop Suzanne de cursus geeft is inspirerend, sprankelen, positief en enthousiast!"

Bij de 4e inschrijving is de 5e gratis!

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik je graag verder!

Stel je vraag
Elena Herraez Gomez
Elena Herraez Gomez
Congresontwikkelaar
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl