Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Dit congres heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van congressen, cursussen en opleidingen.

Comorbiditeit bij volwassenen met autisme

Signaleren, begeleiden en behandelen

Woensdag 24 mei 2023

Ook online te volgen

Sprekers

Is autismespecialist met 25 jaar onderwijservaring in regulier en speciaal onderwijs. Suzanne is Cum Laude geslaagd voor haar master SEN studie (2014). Zij won met haar onderzoek ‘Autisme, een andere wereld’ de Fontys ‘Denk groter prijs 2014′ en de prestigieuze NVA-HanneMieke prijs. Zij schreef de boeken ‘Autisme anders bekijken’ (2015) en 'Vind je eigen weg met jouw autisme' (2018). Daarnaast ontwikkelde zij ontwikkelde het Autismepaspoort en de Jouw Autisme Methodiek (2022).

Suzanne wil mensen inspireren om vérder te kijken dan het gedrag dat je ziet. Ze verzorgt allerhande scholing over autisme, is voorzitter van de NVA Expertgroep Autisme & Onderwijs en wordt door het CCE ingezet als consulent autisme.  De combinatie van haar zeer brede theoretische kennis, praktijkervaring en het feit dat zij zelf ervaringsdeskundige is, ervaren deelnemers als zeer boeiend en inspirerend. "De manier waarop Suzanne de cursus geeft is inspirerend, sprankelen, positief en enthousiast!"

Anne is blogger op de website a-typist.nl. Zij schrijft daar over haar ervaringen met autisme en over de beeldvorming van autisme (vanuit haar expertise als Film- en televisiewetenschapper). Daarnaast is ze ervaringsdeskundig redacteur bij 'Vanuit autisme bekeken'.

Annelies is klinisch psycholoog en senior wetenschappelijk onderzoeker.  Gepromoveerd op Autisme Spectrum Stoornissen bij volwassenen.  Tevens was Annelies als voorzitter verbonden aan het ontwikkelen van de zorgstandaard Autismespectrumstoornissen. Zij is hoofd van het Autisme Expertisecentrum, consulent bij het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) en het Pieter Baan Centrum.

Verder is Annelies als docent werkzaam bij de RINO en Cure and Care. Daarnaast is ze verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven, redactielid van de Psycholoog en het wetenschappelijk tijdschrift autisme (WTA). Tenslotte is ze bestuurslid van FANN (Female Autism Network of the Netherlands).

Wie meer wil weten over de vele activiteiten en publicaties van Annelies kan naar haar website https://www.anneliesspek.nl

Ella Lobregt-van Buuren is klinisch psycholoog en hoofd van het Specialistisch Centrum OntwikkelingsStoornissen (SCOS) van Dimence. Zij heeft onderzoek gedaan naar EMDR bij volwassenen met autisme. Zij onderzoekt nu of een klinisch programma gebaseerd op Dialectische Gedragstherapie zelfbeschadigend en suïcidaal gedrag bij volwassenen met autisme vermindert. Ze is nieuwsgierig hoe zij zichzelf leren reguleren en hoe ze betekenis geven aan hun ervaringen. 

Johan van Zanten is GZ-psycholoog en Regiebehandelaar voor het FACT Regio Eindhoven van Novadic-Kentron Verslavingszorg. Hij behandelt (jong)volwassenen in het ASS met verslavingsproblematiek. Tevens heeft hij als programmaleider Autisme & Verslaving een groepsaanbod ontwikkeld voor mensen met ASS en een verslavingsprobleem. Hij is medeauteur (samen met Marc Bosma) van het boek GRIP: Aan de slag met verslaving en stress bij autisme (uitgeverij Hogrefe). Het boek is gepubliceerd in 2021. Het is het eerste werkboek voor cliënt, behandelaar en naasten, dat specifiek ingaat op hulp bij verslaving en stress voor mensen met autisme. In het boek wordt de focus gelegd op het begrijpen van de leefwereld van mensen met autisme en wordt uitgelegd hoe stress bij deze doelgroep vaker leidt tot verslavend gedrag.

Marc Bosma werkt als GZ-psycholoog op de afdeling High Care Dubbele Diagnose in Vught van Novadic-Kentron Verslavingszorg. Daarnaast is hij senior beleidsmedewerker voor Mental Health Caribbean. Samen met Johan van Zanten, is hij Programmaleider Autisme & Verslaving en medeauteur van GRIP: Aan de slag met verslaving en stress bij autisme (uitgeverij Hogrefe), gepubliceerd in 2021. Het is het eerste werkboek voor cliënt, behandelaar en naasten, dat specifiek ingaat op hulp bij verslaving en stress voor mensen met autisme. In het boek wordt de focus gelegd op het begrijpen van de leefwereld van mensen met autisme en wordt uitgelegd hoe stress bij deze doelgroep vaker leidt tot verslavend gedrag.

Richard Vuijk is klinisch psycholoog, werkzaam bij Sarr Expertisecentrum Autisme te Rotterdam, onderdeel van Antes - Parnassia Groep, en eigen praktijk AutismeSpectrumNederland. Hij is als docent, cursusleider en supervisor verbonden aan verschillende RINO’s en de Parnassia Academie, is eigenaar van AutismeSpectrumNederland en doet onderzoek naar psychodiagnostiek, persoonlijkheid en psychotherapie bij volwassenen met autismespectrumstoornis.

Van zijn hand verschenen in 2014 (tweede druk 2016) het Nederlands Interview ten behoeve van Diagnostiek Autismespectrumstoornis bij volwassenen (NIDA) en in 2018 Werkwijzer – Psychodiagnostiek autismespectrumstoornis volwassenen dat vanuit Sarr Expertisecentrum Autisme mogelijk gemaakt is en kosteloos ter beschikking gesteld wordt ten behoeve van zorgvuldige psychodiagnostiek van autismespectrumstoornis bij volwassenen in Nederland. 

 

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag
Elena Herraez Gomez
Elena Herraez Gomez
Junior congresontwikkelaar en -coördinator
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl