Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Comorbiditeit bij volwassenen met autisme

Signalering en behandeling, voor alle zorgprofessionals

Dinsdag 25 maart 2025

Wegens succes herhaald!

Programma

 09:00 - Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap
 09:30 - Opening door de dagvoorzitter
Suzanne Rouwhorst, autismespecialist, voorzitter van NVA Expertgroep Autisme Onderwijs en schrijfster van meerdere boeken over autisme

 09:45 - Persoonlijkheid binnen het autismespectrum
Richard Vuijk,
klinisch psycholoog Sarr Autisme Rotterdam (Antes – Parnassia Groep) en eigen praktijk AutismeSpectrumNederland

 • Wat weten we over de persoonlijkheid van mensen met autisme?
 • Wat is de meerwaarde van het kennen van de persoonlijkheid van mensen met autisme voor de behandeling?
 • Welke verschillen zijn er tussen autisme en een persoonlijkheidsstoornis?
 • Welke behandelmogelijkheden zijn er voor volwassenen met autisme en een persoonlijkheidsstoornis?

 10:45 - Koffie- en theepauze

 11.00 - Autisme en trauma: "Als je er niet naar vraagt, dan is het er niet"
Ella Lobregt-van Buuren,
klinisch psycholoog en hoofd van het Specialistisch Centrum OntwikkelingsStoornissen (SCOS) van Dimence

 • Waarom is het risico op onderdiagnostiek en onderbehandeling groter bij mensen met autisme?
 • Wat is er wel en niet bekend over trauma en traumabehandeling bij mensen met autisme?
 • Wat helpt om traumagerelateerde klachten eerder te signaleren en behandelen?
 • Wat zijn behandelmogelijkheden en wat zijn aandachtspunten?

 12.00 - Ervaringsverhaal
Anne van de Beek,
ervaringsdeskundig redacteur bij 'Vanuit autisme bekeken' en blogger voor de website a-typist.nl

 • Autisme en comorbiditeit vanuit ervaringsperspectief
 • Waar loopt iemand met autisme tegenaan in de hulpverlening?
 • Tips voor de bejegening van autistische personen met comorbide aandoeningen

 13.00 - Lunchpauze

 14.00 - Verslavingsproblematiek bij autisme;
Marc Bosma
 en Johan van Zanten, gz-psychologen bij Novadic-Kentron

 • Laatste inzichten over verslavingsproblematiek bij volwassen met autisme
 • Welke factoren spelen een rol bij het ontstaan van verslaving bij volwassenen met autisme?
 • Welke functies heeft gebruik voor een cliënt met ASS?
 • Wat zijn effectieve handvatten om een cliënt met autisme te benaderen, zodat hij/zij grip kan krijgen op gebruik of verslavend gedrag?
 • Wat zijn aandachtspunten voor de hulpverlener in het herstelproces bij mensen met autisme en een verslavingsprobleem?

 15.00 - Koffie- en theepauze

 15.15 - Autistische burn-out
Annelies Spek,
klinisch psycholoog, senior wetenschappelijk onderzoeker gepromoveerd op ASS bij volwassenen en hoofd Autisme Expertisecentrum

 • Wat is een autistische burn-out?
 • Op welke gedragsveranderingen kun je letten bij volwassenen met autisme?
 • Een goede diagnose stellen - waar houd je rekening mee?
 • Hoe kan een reguliere behandeling voor burn-out worden aangepast aan een volwassene met autisme?

 16.15- Afsluiting door de dagvoorzitter

PDF programma

Bij de 4e inschrijving is de 5e gratis!

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik je graag verder!

Stel je vraag
Elena Herraez Gomez
Elena Herraez Gomez
Congresontwikkelaar
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl