Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Dit congres heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van congressen, cursussen en opleidingen.

Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking

Signaleren en begeleiden

Woensdag 20 april 2022

Ook online te volgen

Sprekers

Dr. Alain Dekker is docent-onderzoeker bij de Rijksuniversiteit Groningen/UMCG en hoofd van de afdeling Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) van Zorggroep Alliade in Friesland, beter bekend van de gehandicaptenzorginstelling Talant. Hij is opgegroeid naast een dagbestedingslocatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Op een bepaald moment ging een van de cliënten vreemd gedrag vertonen. Veel later bleek dit dementie te zijn. Alain heeft dit van dichtbij meegemaakt en dit gaf de aanzet om zich te richten op dementie bij mensen met downsyndroom, waarop hij promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Alain is daarnaast medeoprichter en bestuurslid van de Stichting Dementietafel Groningen, van waaruit hij met veel plezier samen met collega’s in het noorden de Dementietafels vormgeeft.

Meer informatie:
https://www.rug.nl/staff/a.d.dekker/
 

Lianne van der Wijst, Adriëtte van der Wijst en Yvonne Dekkers zijn de zussen van Rien. Rien heeft het Downsyndroom en kreeg al op jonge leeftijd te maken met dementie. Dit heeft veel impact op het leven van Rien en zijn directe omgeving. Zijn zussen zagen de verandering gebeuren maar wisten niet wat er aan de hand was en het duurde lang voordat alle puzzelstukjes op hun plek vielen. Zij delen hun verhaal om er samen van te leren en geloven dat de levenskwaliteit van mensen met het Downsyndroom en dementie sterk verbeterd kan worden door vroege signalering, passende benadering en samenwerking met alle betrokkenen.

Meer informatie: www.downendementie.nl 

Karen van de Weijer is orthopedagoog en GZ-psycholoog en sinds 2007 binnen Philadelphia actief betrokken bij en rondom ouderen met een verstandelijke beperking. Naast het ontwikkelen van beleid binnen de visieraad oud is zij ook als orthopedagoog / GZ-psycholoog betrokken bij locaties waar ouderen met dementie wonen en doet ze geregeld diagnostische en behandeltrajecten. Ze werkt hierbij samen met de oudere zelf als het systeem erom heen.
 

In 2012 is zij opgeleid als trainer Belevingsgerichte zorg en traint zij al jaren collega’s, teams van begeleiders, verwanten en andere betrokkenen. Ook geeft ze naaste collega’s orthopedagogen en psychologen advies rondom diagnostiek en behandeling van de oudere met een verstandelijke beperking. Ze is actief betrokken bij het Zonmw subsidieproject ‘(H)erken jij dementie?... Bij mensen met een verstandelijke beperking’, dat in 2019 landelijk van start is gegaan.
 

Marijke Tonino is Arts voor Verstandelijk Gehandicapten en Kaderarts / Consulent Palliatieve Zorg / Arts ouderengeneeskunde bij Zorg en Behandeling voor Ouderen. Hiervoor heeft ze jaren als AVG-arts gewerkt bij 's Heeren Loo. Tijdens haar promotietraject heeft zij haar eerste scholingen gegeven en posterpresentaties en lezingen op internationale congressen. Marijke Tonino is AVG-arts en vanaf 2007 toenemend op het gebied van palliatieve zorg. In eerste instantie op basis van ervaringen en de bestaande richtlijn, later op gebied van palliatieve zorg algemeen en ook de combinatie met specifieke doelgroepen als VG, dementie en psychiatrie. Mede op basis van eigen verricht onderzoek op dit terrein. Ze was de eerste AVG-arts die de Kaderopleiding Palliatieve Zorg volgde en was ook de eerste AVG-arts die een speciaal hospice voor mensen met een verstandelijke beperking opzette. 

Marijke spreekt al jaren bij Medilex en is een zeer gewaarde spreker.

Merian Rijnsaardt is fysiotherapeut en sinds 2007 werkzaam bij Stichting Philadelphia Zorg. Na een opleiding tot SI-therapeut heeft zij zich verder ontwikkelt op de doelgroep van cliënten met een verstandelijke beperking.
Merian is betrokken als fysiotherapeut en SI-therapeut bij locaties van Philadelphia, met verschillende doelgroepen zoals; kinderen, ouderen, EMB en MVG. 
Hierbij begeleidt en traint ze zowel de cliënt, cliëntsysteem en medewerkers op het gebied van prikkelverwerking.
Tevens is zij onderdeel van het Slaapteam van Philadelphia, waar haar expertise ingezet wordt bij verschillende casuïstiek mbt slaapproblematiek.
 

Yvonne Verstappen is logopedist, Algemeen Taalwetenschapper en SI-therapeut. Ze is sinds 2001 werkzaam als logopedist bij Amarant, een instelling voor verstandelijk beperkten in Brabant. Ook geeft zij al ruim 15 jaar scholingen via deze werkgever.

Daarnaast is Yvonne eigenaar van ComYvers, een eigen onderneming van waaruit ze op allerlei plaatsen workshops en scholingen geeft op het gebied van prikkelverwerking, slikproblemen en/of communicatie. Ze is daarbij gespecialiseerd in de doelgroepen verstandelijk beperkten, ouderen en mensen met dementie. Ze geeft onder andere bij AKK (Anders Kijken naar Kinderen) en CAOM cursussen.

Haar interesse ligt vooral bij de complexe hulpvragen en problematiek. ‘Zowel op het gebied van communicatie als op het gebied van eet- en drinkproblematiek is iedere hulpvraag weer een puzzel, die vraagt om een intensieve en persoonlijke benadering, bij voorkeur in multidisciplinair verband samen met de cliënt en het cliëntsysteem. De creativiteit die hierbij nodig is, zorgt voor de dagelijkse uitdaging’. De kennis en vaardigheden die Yvonne heeft op het gebied van prikkelverwerking, zijn hierbij van grote toegevoegde waarde.

 

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag
Eva Komen
Eva Komen
congresontwikkelaar en -coördinator
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl