Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Dit congres heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van congressen, cursussen en opleidingen.

Gegrepen door mensenhandel

Achtergrond, actualiteiten en aanpak

Woensdag 10 mei 2017

Sprekers

Fulltime houdt hij zich bezig met de bestrijding van mensenhandel. Chris heeft een enorme drive om kwetsbaren in onze samenleving te helpen. Dat doet hij in zijn werk en privé op verschillende manieren, o.a. als ambassadeur van Abba Child Care International. Hij is goed bekend met de zorgsector en heeft in de praktijk te maken gehad met slachtoffers in de sector. Chris spreekt regelmatig bij verschillende gelegenheid over dit onderwerp.

Jean Custers is de kopspecialist mensenhandel voor de politie eenheid Rotterdam sinds 2005. Hij geeft tevens leiding aan het Controleteam Prostitutie en Mensenhandel, een team dat de prostitutiebranche controleert en mensenhandel opsporingsonderzoeken draait.

Jean is vanaf de oprichting nauw betrokken bij de “ketenaanpak mensenhandel” van de regio Rotterdam en mede oprichter van de “Zorgtafel mensenhandel”.

Patricia Ohlsen (1970) is afgestudeerd als pedagoog bij de Rijkuniversiteit Leiden, gezinspedagogiek.  Op dit moment is zij vooral werkzaam als trainer en beleidsadviseur bij Veilig Thuis organisaties en lokale wijkteams. Haar expertise ligt op het vlak van kindermishandeling, huiselijk geweld, loverboys, GIZ methodiek en communicatie. Ze is gespecialiseerd in het geven van communicatietrainingen op het gebied van zorgen delen met ouders/cliënten en slachtoffers van loverboys. Daarnaast geeft zij ook trainingen over de aanpak van geweld en het implementeren van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. 

Patricia ook beroepscoach, mediator en familiemediator. Zij geeft individuele coaching, loopbaancoaching, teamcoaching en intervisie en is mediator bij de geschillencommissie voor de kinderopvang. Daarnaast wordt zij ingehuurd als adviseur en projectleider door instellingen als gemeenten en de GGD voor projecten rondom implementatie meldcode, uitvoeren klanttevredenheidsonderzoek onder slachtoffers huiselijk geweld, opstellen van convenanten verslaafde zwangeren en zwangeren met LVB e.d.

Warner ten Kate is sinds 2005 landelijk coördinerend officier van justitie mensenhandel en mensensmokkel bij het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie. Samen met collega’s en relevante ketenpartners uit binnen én buitenland, zet hij zich in om internationaal georganiseerde mensenhandel en –smokkel op een daadkrachtige en innovatieve manier te bestrijden. Naast deze werkzaamheden is hij plaatsvervangend Advocaat-Generaal bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en is hij voorzitter van de Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting in Leeuwarden. Hiervoor heeft hij onder andere gewerkt als officier van justitie bij het arrondissementsparket in Leeuwarden. Warner ten Kate is auteur van de praktijkwijzer ‘Mensenhandel, moderne slavernij’.

Bij de 4e inschrijving is de 5e gratis!

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik je graag verder!

Stel je vraag
Uit dienst
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl