Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Dit congres heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van congressen, cursussen en opleidingen.

Gegrepen door mensenhandel

Achtergrond, actualiteiten en aanpak

Woensdag 10 mei 2017

Programma

09.00
Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

09.30
Opening door de dagvoorzitter
Conny Rijken, hoogleraar Mensenhandel en globalisering INTERVICT, Tilburg University

 • Mensenhandel en mensensmokkel in een veranderende wereld
 • Focus op slachtoffers van mensenhandel
 • Actualiteiten in mensenhandel

10.00
Mensenhandel in de seksindustrie
Maite Verhoeven
, wetenschappelijk onderzoeker WODC, Ministerie van Veiligheid en Justitie, promovenda Vrije Universiteit Amsterdam

 • Beleid versus de beleving van sekswerkers
 • Relaties tussen daders en slachtoffers: overeenkomsten met huiselijk geweld
 • Preventie van mensenhandel door vroegsignalering

10.30
Koffie- en theepauze


10.45
De Inspectie vertelt
Chris Hogenkamp
, senior accountmanager, handhavingsterrein bestrijding mensenhandel i.h.b. uitbuiting op de arbeidsmarkt, Inspectie SZW

 • Weet u wat u ziet? Slachtofferkenmerken van arbeidsuitbuiting
 • Wat gebeurt er als u een melding maakt? Hoe gaat de Inspectie te werk?
 • Aanpak van mensenhandel in samenwerking met ketenpartners​

11.30
Opsporing van mensenhandel en ketensamenwerking
Jean Custers
, expert mensenhandel politie Rotterdam en leidinggevende van het Controleteam Prostitutie en Mensenhandel

 • Uit het circuit halen van slachtoffers
 • Een opsporingsonderzoek - uitdagingen, moeilijkheden en verloop
 • Informatiedeling en samenwerking in de keten

12.15
Onder leiding van de dagvoorzitter worden vragen vanuit de zaal beantwoord

12.30
Afsluiting van de ochtend door de dagvoorzitter met aansluitend lunch

Verdiepingssessies 13.30 - 15.30 


Verdiepingssessie A - Signaleren, registreren en hulp bieden - het slachtoffer centraal
Gert Buist, adviseur Expertisecentrum Vreemdelingen, Identificatie en Mensenhandel
Sandra van den Berg, adviseur aanpak mensenhandel CoMensha
Wanneer is iemand een slachtoffer en wie vormt een potentieel slachtoffer? Welke indicatoren dient u serieus te nemen? Wat is mensenhandel en mensensmokkel in de praktijk? Aan de hand van welke praktijkvoorbeelden krijgt u inzichtelijk welke signalen van belang zijn als het gaat om mensenhandel- slachtoffers. U krijgt concrete tips om te handelen in situaties waarin u actie moet ondernemen.

Verdiepingssessie B - Gespreksvoering met geronselde meisjes
Patricia Ohlsen, pedagoog, coach en trainer Patan Coaching
Linda Willems, acteur en trainer
Deze sessie staat in het teken van de slachtoffers van loverboys. Hoe krijgt u inzicht in de werkwijze van loverboys? Wanneer slaat hulpverlening aan? Waar moet u rekening mee houden als u in gesprek gaat? Laat u voorlichten over de gevoeligheden, valkuilen en dilemma’s in het contact met deze groep. Aan de hand van rollenspel en casuïstiek krijgt u tips en tricks om in gesprek te gaan met geronselde meisjes.
Let op! Geannuleerd

Verdiepingssessie C - Internationale samenwerking bij mensenhandel
Warner ten Kate, landelijk officier van justitie mensenhandel/smokkel en teamleider Landelijk Parket Zwolle
Mensenhandel kent geen grenzen. Hoe positioneert Nederland zich als het gaat om internationale samenwerking in de strijd tegen arbeidsuitbuiting en gedwongen prostitutie? Welke wet- en regelgeving is er? Hoe kunnen vluchtelingen die naar Nederland zijn gesmokkeld slachtoffer worden van mensenhandel? Tijdens deze interactieve verdiepingssessie wordt dieper ingegaan op internationale samenwerkingsprojecten (in bijvoorbeeld strafzaken) en gemeenschappelijke onderzoeksteams.

PDF programma

Bij de 4e inschrijving is de 5e gratis!

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik je graag verder!

Stel je vraag
Uit dienst
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl