Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Dit congres heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van congressen, cursussen en opleidingen.

Grijs en van de wijs - Noord Nederland - Assen

Speciale editie Noord Nederland, Assen

Donderdag 13 juni 2019

Congres

Als zorgprofessional is de zorg voor de gerontopsychiatrische bewoner niet eenvoudig. Het aantal cliënten met een psychiatrische aandoening in thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen neemt toe. Het gedrag van deze cliënten leidt regelmatig tot irritatie, stress en onzekerheid. Niet alleen bij u als zorgverlener, maar ook bij de cliënt en zijn omgeving. Hoe creëert u een prettige werk- en leefomgeving voor uzelf en deze buitengewoon boeiende, maar zeer complexe doelgroep?

Krijg meer inzicht in psychiatrische problematiek en effectieve zorgverlening bij ouderen!

Kom ook naar de elfde, geactualiseerde editie van Grijs en van de wijs in noord Nederland, Assen. Onder meer de volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Welke psychiatrische problematiek komt voor bij ouderen? Wat is nieuw?
  • Depressie bij ouderen - symptomen, oorzaken, frequentie en behandelingsvormen 
  • Omgaan met gerontopsychiatrisch gedrag - inzicht in factoren voor het ontstaan van probleemgedrag 
  • Persoonlijkheidsstoornissen 
  • Praktische handvatten voor het voorkomen en oplossen van probleemgedrag
  • Integrale aanpak - samenwerking

In de middag kunt u kiezen uit één van de verdiepingssessies over:
 

A - Onbegrepen gedrag bij dementie

B - Psychiatrische zorg(en) binnen het verpleeghuis, woonzorgcentrum en thuiszorg

 

Voor diverse beroepsgroepen is accreditatie aangevraagd!

   

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag
Annemarie van Delft
Annemarie van Delft
congresontwikkelaar en -coördinator
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl