Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Dit congres heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van congressen, cursussen en opleidingen.

Grijs en van de wijs - Noord Nederland - Assen

Speciale editie Noord Nederland, Assen

Donderdag 13 juni 2019

Programma

9.00
Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap 

9.30
Opening door de dagvoorzitter 
Roelie Dijkman, specialist ouderengeneeskunde Zorggroep Solis

9.45
De dagelijkse praktijk van de ouderenpsychiater
Martin Katpsychiater en psychotherapeut afdeling Klinische Geriatrie Medisch Centrum Alkmaar, consulent ouderenpsychiatrie in verpleeghuizen en bij het CCE 

 • Wat komt de ouderenpsychiater tegen in het dagelijkse werk?
 • Psychische problematiek bij ouderen in beeld - wat is nieuw?
 • Het belang van psychiatrische diagnostiek en differentiaaldiagnostiek voor de behandeling

10.45
Koffie- en theepauze

11.00
Depressie bij ouderen 
Didi Rhebergen, psychiater en hoofd ouderenkliniek GGZ InGeest en senior onderzoeker EMGO+  Institute for Health and Care Research

 • Symptomen, oorzaken en frequentie van depressie bij ouderen
 • Herkenning van depressie bij ouderen - welke subtypes zijn er?
 • Behandelingsvormen voor depressie bij ouderen - de richtlijn en de praktijk

12.00
Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen
Arjan Videler, psychotherapeut, gz-psycholoog, gepromoveerd op behandeling persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen en hoofd behandelzaken PersonaCura, GGz Breburg, redacteur Handboek persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen

 • Hoe herkent u een persoonlijkheidsstoornis bij ouderen?
 • De invloed van persoonlijkheidsproblematiek op dementie en gedragsproblemen
 • Behandelopties: van psychotherapie tot mediatieve behandeling
   

13.00
Verzorgde lunch
 

13.45
Omgaan met gerontopsychiatrisch gedrag
Gerben Bergsma, verpleegkundig expert, trainer en adviseur Bergsma Training, Advies & Innovatie

 • Inzicht in vier belangrijke factoren voor het ontstaan van probleemgedrag - praktijkvoorbeelden
 • Praktische handvatten voor het voorkomen en oplossen van probleemgedrag
 • Samenwerken in een integrale aanpak

14.45
Koffie- en theepauze

 

15.00 - 16.30 uur
In de middag kunt u kiezen uit één van onderstaande verdiepingssessies


A -  Onbegrepen gedrag bij dementie
Martin Kat,
psychiater en psychotherapeut afdeling Klinische Geriatrie Medisch Centrum Alkmaar, consulent ouderenpsychiatrie in verpleeghuizen en bij het CCE

Aan de hand van praktijkvoorbeelden (patiënten op dvd) wordt probleemgedrag, een containerbegrip voro vele soorten psychische en psychiatrische stoornissen bij dementie, nader ganalyseerd en wordt de psychosociale en medicamenteuze behandeling en begeleiding doorgenomen. Hierbij wordt de nieuwe Richtlijn Probleemgedrag van Verenso vergeleken met de in de ouderenpsychiatrie geldende principes van diagnostiek en behandeling.


B -  Psychiatrische zorg(en) binnen het verpleeghuis, woonzorgcentrum en thuiszorg
Hennie Snoeren,
 trainer/(team)coach bureau 'Hennie Snoeren Training-coaching', ambulant psychiatrisch verpleegkundige bij GGzBreburg en PersonaCura

De zorgverlening aan ouderen is aan het veranderen. Binnen deze zorggroep neemt de complexiteit van de zorg sterk toe door onbegrepen gedrag vanwege dementie, depressie, angst of psychose. Hoe ga je hier mee om, wat zijn de verschillen en hoe kan je het beste handelen? Tijdens deze interactieve sessie krijgt u hiervoor praktische tools aangereikt en gaan we in op het belang van samenwerking en het creëren van een prettige werk- en leefomgeving voor uzelf en deze boeiende maar zeer complexe doelgroep.

PDF agenda

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag
Annemarie van Delft
Annemarie van Delft
congresontwikkelaar en -coördinator
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl