Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Psychiatrie & Zwangerschap

Als de roze wolk schuilgaat achter donkere wolken

Woensdag 5 februari 2025

Programma

 09:00 - Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

 09:30 - Opening door de dagvoorzitter
Remke Dullemond,
gynaecoloog en voorzitter Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap

 • Hoe vaak komen psychische problemen rondom de zwangerschap voor in Nederland?
 • De actualiteit - hoe is de zorg nu geregeld?

 10:15 - Verschillende psychiatrische stoornissen nader toegelicht
Esther Knijff, psychiater en medisch coördinator polikliniek psychiatrie Erasmus MC 

 • Welke risicofactoren beïnvloeden de ontwikkeling van psychiatrische stoornissen of de opleving ervan gedurende de zwangerschap?
 • Hoe herkent u de symptomen van psychiatrische stoornissen en waarin onderscheiden deze zich van normale zwangerschapsklachten?
 • Postpartum depressie, postpartum psychose en angststoornissen - waar spreken we over en wat is het beloop van deze stoornissen?

 11:00 - Koffie- en theepauze

 11:15 - Traumatisch Ervaren Bevallingen
Mariëlle van Pampus, perinatoloog afdeling verloskunde/gynaecologie OLVG

 • Wanneer spreken we van een trauma en wanneer spreken we van PTSS?
 • Wat is de impact van een traumatische bevalling op de moeder-kind relatie?
 • Wat helpt bij het verwerken van een traumatische bevalling?
 • Nieuwe inzichten
 12:15 – Vragen en discussie
Onder leiding van de dagvoorzitter, met medewerking van de sprekers

Extra gelegenheid voor het stellen van vragen aan de sprekers van het ochtend gedeelte. Heb je een casus die je graag wilt voorleggen? Deze kun je per e-mail versturen naar m.verwasch@medilex.nl

 12:45 - Lunchpauze

 Verdiepingssessies 13:45 - 16:00 uur
In de middag volg je één sessie naar keuze. Wil je zelf een casus inbrengen? Mail deze vooraf naar: m.verwasch@medilex.nl

A - Zwanger vol verlangen
Tim Walrave, psychiater en A-opleider psychiatrie bij Mediant

Middelengebruik tijdens de zwangerschap kan grote gevolgen hebben voor zowel de moeder als het ongeboren kind. De schade bij het kind kan zelfs onomkeerbaar zijn. Welke risico's lopen kinderen bij middelengebruik in de zwangerschap? Hoe ziet de behandeling en begeleiding van zwangere vrouwen er uit?  En hoe verloopt de samenwerking in de zorgketen bij ernstig middelenmisbruik? In deze interactieve sessie krijg je verdieping, o.a. via casuïstiek, in bovenstaande onderwerpen. 

B - Psychiatrie en een kinderwens of zwangerschap 
Esther Knijff,
psychiater en medisch coördinator polikliniek psychiatrie Erasmus MC 

Zwanger zijn en het krijgen van een kindje is voor veel vrouwen een mooie periode in hun leven. Voor vrouwen met psychische kwetsbaarheid betekent een zwangerschap echter het begin van een intensief traject waarbij ze goed geadviseerd moeten worden door zorgprofessionals. Welke risico's zijn er als jouw patiënt doorgaat met medicatie? Wat is de kans op recidive bij een volgende zwangerschap? Welke preventie interventies kunnen worden ingezet gedurende de zwangerschap?

Je verdiept je tijdens deze sessie in de gevolgen van psychische kwetsbaarheid voor de zwangerschap, bevalling en de postpartum periode. Je krijgt informatie over medicatiegebruik. Ook wordt er ingegaan op voorzorgsmaatregelen die de risico's voor zowel moeder als kind zo klein mogelijk maken.

C – Workshop psychiatrie en een kinderwens of zwangerschap in de praktijk
Mirjam Timmermans, verpleegkundig specialist GGZ psychiatrie Erasmus MC 

Deze sessie is speciaal ontwikkeld voor verpleegkundig(en) specialisten, POH-GGZ en verloskundigen. Tijdens deze interactieve workshop ga je zelf praktisch aan de slag en krijg je concrete handvatten om in te zetten in de praktijk.

 • Hoe stel je een zwangerschapsplan en signaleringsplan op?
 • Oefenen a.d.h.v. casuïstiek
 • Welke preventieve interventies kun je inzetten?
 • Hoe kun je het steunsysteem en de partner betrekken?
PDF programma

Bij de 4e inschrijving is de 5e gratis!

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik je graag verder!

Stel je vraag
Mirte Verwasch
Mirte Verwasch
Congresontwikkelaar
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl