Belangrijke informatie COVID-19/Coronavirus

Hoe gaan wij om met coronamaatregelen tijdens onze nascholingen?

Lees verder

Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Dit congres heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van congressen, cursussen en opleidingen.

Trauma bij mensen met een verstandelijke beperking

Diagnostiek, behandeling en begeleiding

Dinsdag 6 oktober 2020 (verplaatst van 17 maart)

Volledig online!

Programma

 09:00 - Inlogmogelijkheid online

 09:30 - Opening door de dagvoorzitter
Aafke Scharloo,
orthopedagoog en zelfstandig gevestigd klinisch psycholoog met specialistische expertise in diagnostiek en behandeling na seksueel misbruik, mishandeling en trauma

 09:45 - Mijn arme hersens zijn in stukjes
Aafke Scharloo, orthopedagoog en zelfstandig gevestigd klinisch psycholoog met specialistische expertise in diagnostiek en behandeling na seksueel misbruik, mishandeling en trauma

 • Wat is trauma?
 • Waarom is trauma een belangrijk onderwerp bij mensen met een verstandelijke beperking?
 • Hoe komt u erachter of uw cliënten last hebben van traumatische ervaringen?
 • Wat doet u als u denkt dat uw cliënten last hebben van trauma? Een brede aanpak!

 10:45 - Koffie- en theepauze

 11:00 - Traumabehandeling
Leony Coppens, 
orthopedagoog, klinisch psycholoog, supervisor VGCt en supervisor Vereniging EMDR Nederland

 • Welke verschillende manieren van traumabehandeling zijn er?
 • Wat kan traumabehandeling opleveren?
 • Hoe werkt u samen met de mensen om uw cliënt heen?
 • Casuïstiek - hoe gaat u in de praktijk om met trauma?

 12:00 - Trauma-sensitief begeleiden
Carina van Kregten, psycholoog NIP, cognitief gedragstherapeut VGCt en EMDR therapeut

 • Hoe biedt u de beste begeleiding bij trauma?
 • Wat houdt trauma-sensitief begeleiden in?
 • Wat zijn de valkuilen van trauma-sensitief begeleiden en hoe kunt u deze voorkomen?

 13:00 - Verzorgde lunch

 Verdiepingssessies 14:00 - 16:15 uur
In de middag gaan de sprekers op interactieve wijze dieper in op de materie. U kunt kiezen uit één van de onderstaande verdiepingssessies:

A - Trauma door seksueel misbruik
Simone Ebbers, orthopedagoog-generalist, EMDR therapeut practitioner en gz-psycholoog

Seksueel misbruik bij mensen met een verstandelijke beperking komt wereldwijd vaak voor. Geconfronteerd worden met seksueel misbruik is voor mensen zelf een heftige en diep ingrijpende ervaring, maar ook voor belangrijke anderen zoals ouders, broers/zussen en zorgprofessionals. Zorgaanbieders beschikken weliswaar over een meldcode en protocollen bij (vermoedens van) seksueel misbruik, maar tegelijkertijd is er onder hulpverleners vaak sprake van grote onzekerheid en handelingsverlegenheid rondom dit thema. Tijdens deze verdiepingssessie krijgt u antwoord op de volgende vragen: Hoe vaak komt seksueel misbruik binnen deze doelgroep voor? Hoe kunt u als hulpverlener de signalen van seksueel trauma herkennen? En hoe zorgt u voor een adequate eerste opvang van een cliënt, het systeem en betrokken hulpverleners als het probleem eenmaal is gesignaleerd?
 
B - Trauma en hechting VOLGEBOEKT
Truida de Raaf, gz-psycholoog en orthopedagoog

Hechtingsproblematiek komt veel voor bij mensen met een verstandelijke beperking. Dit geldt zowel voor de onveilige gehechtheid als voor de reactieve hechtingsstoornis (en sociaal contact stoornis volgens de DSM-V). Trauma en hechtingsproblematiek beïnvloeden de sociaal-emotionele ontwikkeling en spelen een rol bij gedragsproblemen. Vroeg kinderlijk trauma heeft invloed op het ontstaan van hechtingsproblematiek. Daarnaast zorgt deze hechtingsproblematiek ervoor dat de veerkracht van cliënten om traumatische ervaringen te verwerken kleiner wordt. Tijdens deze verdiepingssessie gaat u dieper in op trauma en hechtingsproblematiek en krijgt u praktische handvatten om cliënten de juiste begeleiding te bieden.
 
C - Slapende honden? Wakker maken!
Barbara van Blanken, gz-psycholoog en EMDR therapeut bij Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie


Trauma komt veel voor bij mensen met een verstandelijke beperking, maar wordt vaak niet herkend. Behandeling richt zich meestal op psychiatrische symptomen of gedragsproblemen, waardoor onderliggende trauma's niet worden behandeld en klachten kunnen verergeren. Ook als er duidelijk sprake is van trauma, gaat men vaak niet het gesprek aan over de traumatische herinneringen omdat mensen met een verstandelijke beperking en hun systeem niet ‘stabiel’ genoeg zijn. Tijdens deze verdiepingssessie wordt u meegenomen in de methode 'Slapende Honden? Wakker maken!' van Arianne Struik waarin u uw cliënt helpt om te leren praten over zijn trauma’s en trauma's te verwerken. U krijgt daarbij handvatten voor een gestructureerde en systeemgerichte benadering bij complexe trauma's. De therapeut werkt hierbij nauw samen met het begeleidingsteam van de cliënt en zo mogelijk met (pleeg)ouders.

D - Trauma-sensitief werken in het team
Mark Schlagwein, Manager Wonen met Zorg Libertas Leiden
Ilona van der Plas, avond-, nacht- en weekendcoördinator 's Heeren Loo

Trauma-sensitief werken vraagt veel van elk individu, team en organisatie. Voor elk team is het van belang om te weten welke condities in de cultuur nodig zijn voor een trauma-sensitieve werkplek. Een veilige omgeving, een andere blik op kwetsbaarheid en een dieper niveau van samenwerking zijn nodig om trauma-sensitief werken goed in een team te borgen. Tijdens deze interactieve sessie wordt aan de hand van creatieve werkvormen en het delen van ervaringen dieper ingegaan op de aspecten die essentieel zijn bij trauma-sensitief werken.

PDF programma

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag
Lisanne Noorlander
Lisanne Noorlander
congresontwikkelaar en -coördinator
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl