Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Dit congres heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van congressen, cursussen en opleidingen.

Trauma bij mensen met een verstandelijke beperking

Diagnostiek, behandeling en begeleiding

Woensdag 29 juni 2022

Ook online!

Programma

 09:00 - Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

 09:00 - Inlogmogelijkheid online

 09:30 - Opening door de dagvoorzitter
Aafke Scharloo,
orthopedagoog en zelfstandig gevestigd klinisch psycholoog met specialistische expertise in diagnostiek en behandeling na seksueel misbruik, mishandeling en trauma

 09:45 - Mijn arme hersens zijn in stukjes
Aafke Scharloo, orthopedagoog en zelfstandig gevestigd klinisch psycholoog met specialistische expertise in diagnostiek en behandeling na seksueel misbruik, mishandeling en trauma

  • Wat is trauma?
  • Waarom is trauma een belangrijk onderwerp bij mensen met een verstandelijke beperking?
  • Hoe komt u erachter of uw cliënten last hebben van traumatische ervaringen?
  • Wat doet u als u denkt dat uw cliënten last hebben van trauma? Een brede aanpak!

 10:45 - Koffie- en theepauze

 11:00 - Trauma-sensitief begeleiden
Carina van Kregten,
psycholoog NIP, cognitief gedragstherapeut VGCT en EMDR therapeut

  • Hoe biedt u de beste begeleiding bij trauma?
  • Wat houdt trauma-sensitief begeleiden in?
  • Wat zijn de valkuilen van trauma-sensitief begeleiden en hoe kunt u deze voorkomen?

 12:00 - Leren van slachtoffers van seksueel misbruik
Mirjam Braspenning en Beppie Jansen,
ervaringsdeskundigen bij de LFB

In gesprek met twee ervaringsdeskundigen en aan de hand van een drietal filmfragmenten, wordt er stil gestaan bij de hulpverlening na seksueel misbruik. 
 

 13:00 - Lunchpauze

 Verdiepingssessies 14:00 - 16:15 uur
In de middag gaan de sprekers op interactieve wijze dieper in op de materie. U kunt kiezen uit één van de onderstaande verdiepingssessies (Let op: verdiepingssessie B is uitsluitend fysiek te volgen):

A - Trauma door seksueel misbruik
Simone Ebbers, GZ-psycholoog, orthopedagoog-generalist, seksuoloog en EMDR-therapeut

Seksueel misbruik bij mensen met een verstandelijke beperking komt wereldwijd vaak voor. Geconfronteerd worden met seksueel misbruik is voor mensen zelf een heftige en diep ingrijpende ervaring, maar ook voor belangrijke anderen zoals ouders, broers/zussen en zorgprofessionals. Zorgaanbieders beschikken weliswaar over een meldcode en protocollen bij (vermoedens van) seksueel misbruik, maar tegelijkertijd is er onder hulpverleners vaak sprake van grote onzekerheid en handelingsverlegenheid rondom dit thema. Tijdens deze verdiepingssessie krijgt u antwoord op de volgende vragen: Hoe vaak komt seksueel misbruik binnen deze doelgroep voor? Hoe kunt u als hulpverlener de signalen van seksueel trauma herkennen? En hoe zorgt u voor een adequate eerste opvang van een cliënt, het systeem en betrokken hulpverleners als het probleem eenmaal is gesignaleerd?
 
B - Trauma en hechting (Uitsluitend fysiek te volgen)
Truida de Raaf, gz-psycholoog en orthopedagoog 

Hechtingsproblematiek komt veel voor bij mensen met een verstandelijke beperking. Dit geldt zowel voor de onveilige gehechtheid als voor de reactieve hechtingsstoornis (en sociaal contact stoornis volgens de DSM-V). Trauma en hechtingsproblematiek beïnvloeden de sociaal-emotionele ontwikkeling en spelen een rol bij gedragsproblemen. Vroeg kinderlijk trauma heeft invloed op het ontstaan van hechtingsproblematiek. Daarnaast zorgt deze hechtingsproblematiek ervoor dat de veerkracht van cliënten om traumatische ervaringen te verwerken kleiner wordt. Tijdens deze verdiepingssessie gaat u dieper in op trauma en hechtingsproblematiek en krijgt u praktische handvatten om cliënten de juiste begeleiding te bieden.
 
C - Helpen bij herstel
Aafke Scharloo, orthopedagoog en zelfstandig gevestigd klinisch psycholoog met specialistische expertise in diagnostiek en behandeling na seksueel misbruik, mishandeling en trauma

Tijdens deze verdiepingssessie zal de vraag centraal staan hoe je kinderen met een verstandelijke bepekerking de juiste hulp kan bieden na een traumatische gebeurtenis. Hoe kan je met de kinderen én het gezin werken aan het herstel? Je krijgt bij deze verdiepingssessie veel praktische handvatten, uitleg, casuïstiek en oefeningen.
 

 16:15 - Einde programma

PDF programma

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag
Eva Komen
Eva Komen
congresontwikkelaar en -coördinator
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl