Belangrijke informatie COVID-19/Coronavirus

Hoe gaan wij om met coronamaatregelen tijdens onze nascholingen?

Lees verder

Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Trauma bij mensen met een verstandelijke beperking

Diagnostiek, behandeling en begeleiding

Donderdag 30 september 2021 (verplaatst van 22 juni)

5 PE-punten

Programma

 09:00 - Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

 09:00 - Inlogmogelijkheid online

 09:30 - Opening door de dagvoorzitter
Aafke Scharloo,
orthopedagoog en zelfstandig gevestigd klinisch psycholoog met specialistische expertise in diagnostiek en behandeling na seksueel misbruik, mishandeling en trauma

 09:45 - Mijn arme hersens zijn in stukjes
Aafke Scharloo, orthopedagoog en zelfstandig gevestigd klinisch psycholoog met specialistische expertise in diagnostiek en behandeling na seksueel misbruik, mishandeling en trauma

 • Wat is trauma?
 • Waarom is trauma een belangrijk onderwerp bij mensen met een verstandelijke beperking?
 • Hoe komt u erachter of uw cliënten last hebben van traumatische ervaringen?
 • Wat doet u als u denkt dat uw cliënten last hebben van trauma? Een brede aanpak!

 10:45 - Koffie- en theepauze

 11:00 - Traumabehandeling
Leony Coppens, 
orthopedagoog, klinisch psycholoog, supervisor VGCt en supervisor Vereniging EMDR Nederland

 • Welke verschillende manieren van traumabehandeling zijn er?
 • Wat kan traumabehandeling opleveren?
 • Hoe werkt u samen met de mensen om uw cliënt heen?
 • Casuïstiek - hoe gaat u in de praktijk om met trauma?

 12:00 - Trauma-sensitief begeleiden
Carina van Kregten, psycholoog NIP, cognitief gedragstherapeut VGCt en EMDR therapeut

 • Hoe biedt u de beste begeleiding bij trauma?
 • Wat houdt trauma-sensitief begeleiden in?
 • Wat zijn de valkuilen van trauma-sensitief begeleiden en hoe kunt u deze voorkomen?

 13:00 - Lunchpauze

 Verdiepingssessies 14:00 - 16:15 uur
In de middag gaan de sprekers op interactieve wijze dieper in op de materie. U kunt kiezen uit één van de onderstaande verdiepingssessies:

A - Trauma door seksueel misbruik
Simone Ebbers, orthopedagoog-generalist, EMDR therapeut practitioner en gz-psycholoog

Seksueel misbruik bij mensen met een verstandelijke beperking komt wereldwijd vaak voor. Geconfronteerd worden met seksueel misbruik is voor mensen zelf een heftige en diep ingrijpende ervaring, maar ook voor belangrijke anderen zoals ouders, broers/zussen en zorgprofessionals. Zorgaanbieders beschikken weliswaar over een meldcode en protocollen bij (vermoedens van) seksueel misbruik, maar tegelijkertijd is er onder hulpverleners vaak sprake van grote onzekerheid en handelingsverlegenheid rondom dit thema. Tijdens deze verdiepingssessie krijgt u antwoord op de volgende vragen: Hoe vaak komt seksueel misbruik binnen deze doelgroep voor? Hoe kunt u als hulpverlener de signalen van seksueel trauma herkennen? En hoe zorgt u voor een adequate eerste opvang van een cliënt, het systeem en betrokken hulpverleners als het probleem eenmaal is gesignaleerd?
 
B - Trauma en hechting
Truida de Raaf, gz-psycholoog en orthopedagoog

Hechtingsproblematiek komt veel voor bij mensen met een verstandelijke beperking. Dit geldt zowel voor de onveilige gehechtheid als voor de reactieve hechtingsstoornis (en sociaal contact stoornis volgens de DSM-V). Trauma en hechtingsproblematiek beïnvloeden de sociaal-emotionele ontwikkeling en spelen een rol bij gedragsproblemen. Vroeg kinderlijk trauma heeft invloed op het ontstaan van hechtingsproblematiek. Daarnaast zorgt deze hechtingsproblematiek ervoor dat de veerkracht van cliënten om traumatische ervaringen te verwerken kleiner wordt. Tijdens deze verdiepingssessie gaat u dieper in op trauma en hechtingsproblematiek en krijgt u praktische handvatten om cliënten de juiste begeleiding te bieden.
 
C - Slapende honden? Wakker maken!
Barbara van Blanken, gz-psycholoog en EMDR therapeut bij Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie


Trauma komt veel voor bij mensen met een verstandelijke beperking, maar wordt vaak niet herkend. Behandeling richt zich meestal op psychiatrische symptomen of gedragsproblemen, waardoor onderliggende trauma's niet worden behandeld en klachten kunnen verergeren. Ook als er duidelijk sprake is van trauma, gaat men vaak niet het gesprek aan over de traumatische herinneringen omdat mensen met een verstandelijke beperking en hun systeem niet ‘stabiel’ genoeg zijn. Tijdens deze verdiepingssessie wordt u meegenomen in de methode 'Slapende Honden? Wakker maken!' van Arianne Struik, waarin u uw cliënt helpt om te leren praten over zijn trauma’s en trauma's te verwerken. U krijgt daarbij handvatten voor een gestructureerde en systeemgerichte benadering bij complexe trauma's. De therapeut werkt hierbij nauw samen met het begeleidingsteam van de cliënt en zo mogelijk met (pleeg)ouders.

D - Hartcoherentie - Werken met jezelf
Bianca Vugts, psycholoog, trainer, consulent, hartcoherentie coach en auteur. Bianca Vugts training en advies

Als mens zijn wij erop gebouwd om met elkaar mee te bewegen in emoties en alertheid. Onze emoties en gedachten hebben een ingrijpend effect op hoe we naar de wereld kijken én op de wereld die we vervolgens scheppen. Als we stress hebben, in de onveilige modus zitten, dan versnelt ons hartritme en dit heeft invloed op ons doen en laten. Als zorgprofessional is het daarom belangrijk om ons bewust te zijn van de dynamiek rondom een cliënt en de invloed die dit op ons heeft. Tijdens deze verdiepingssessie krijgt u aan de hand van biofeedback inzicht in uw hartcoherentie en leert u basisveiligheid bij uzelf creëren, waardoor u een effect kunt bewerkstelligen op het welbevinden van uw cliënt met trauma.

 16:15 - Einde programma

PDF programma

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag
Lisanne Noorlander
Lisanne Noorlander
congresontwikkelaar en -coördinator
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl