Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Een tuchtklacht, en dan?

Do's & don'ts voor zorgverleners

Donderdag 8 december 2022

Wegens succes herhaald!

Programma

 09:00 - Inlogmogelijkheid online deelnemers

 09:30 - Opening 

 09:45 - Inleiding in het tuchtrecht
Oswald Nunes, advcoaat gezondheidsrecht bij KBS advocaten

 • De wet BIG en Wkkgz in vogelvlucht: wat is er in deze wetten geregeld?
 • Tegen wie en waarover kan een tuchtklacht ingediend worden?
 • Hoe verhoudt een tuchtklacht zich tot andere klachten (bij bijvoorbeeld de klachtenfunctionaris) en claims?

 10:15 - De tuchtprocedure in beeld
Oswald Nunes, Advocaat gezondheidsrecht KBS advocaten
Sophie Roos- Bollen, Secretaris Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam

 • De werkwijze van de tuchtcolleges en de tuchtprocedure uiteengezet
 • Waaraan toetst het tuchtcollege uw handelen? 
 • De rol van de advocaat in de tuchtprocedure
 • Bespreking veelvoorkomende tuchtrechtelijke casuïstiek
 • Tips voor de praktijk

 11:00 - Koffie- en theepauze

 11:15 - De tuchtprocedure in beeld - vervolg

 12:00 - Die ene tuchtklacht. Een beroepsgenoot aan het woord
Elles Bindels
, arts en gecertificeerd coach en trainer

 • Wat is er gebeurd en welke emoties heeft dat teweeg gebracht? 
 • De impact van een tuchtklacht op mijn werk en leven
 • Waarom is mentale/emotionele ondersteuning en Peer Support naast juridische ondersteuning zo belangrijk?
 • Wat zijn aangrijpingspunten om veerkracht t.a.v. tuchtzaken te bevorderen? 

 12:45 - Afsluiting ochtendprogramma

 13:00 - Lunchpauze

 14:00 - 16.15 uur Verdiepende en praktische deelsessies*
In de middag zal de groep in tweeën worden verdeeld. Beide groepen doen zowel sessie A als B (kiezen voor een deelsessie is dus niet nodig!)
Een switch (en koffie- en theepauze) vindt plaats tussen 15:00-15.15 uur
 
A- (tucht)klachten en claims
Carolien van Weering, Advocaat gezondheidsrecht Legaltree

Aan de hand van casuïstiek worden o.a. de volgende vragen beantwoord:
 • Wat zijn de verschillen tussen (tucht)klachten en claims?
 • Een klacht, maar ook een claim: kan dat tegelijk?

B - Actualiteiten in het tuchtrecht
Simona Tiems, Advocaat gezondheidsrecht Legaltree

Tuchtuitspraken inzake o.a. de volgende onderwerpen worden besproken:

 • Regiebehandeling
 • (medische)verklaringen en meldingen bij Veilig Thuis
 • Werken in tijden van onderbezetting

* De deelsessies zijn interactief van aard. Er zal veel casuïstiek worden ingebracht door de docenten, maar u kunt ook uw eigen vragen/casuïstiek inbrengen. Deze kunt u voor aanvang van het congres sturen aan Eva Komen

PDF programma

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag
Eva Komen
Eva Komen
congresontwikkelaar en -coördinator
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl