Belangrijke informatie COVID-19/Coronavirus

Hoe gaan wij om met coronamaatregelen tijdens onze nascholingen?

Lees verder

Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Psychiatrie in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Psychiatrische problematiek binnen de intra- en extramurale zorg

Donderdag 4 november 2021

5 PE-punten

Accreditatie

Voor deze studiedag is accreditatie toegekend voor:

 • Artsen verstandelijk gehandicapten en huisartsen - ABAN/ABC1 (5 punten)
  NB: Voor online deelname geldt dat ABAN accreditatie alleen toegekend wordt als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  - u beantwoordt tussentijdse vragen tijdens deelname   
  - u vult aan het eind van de dag (of de dag erna) een eindtoets met multiple choice vragen in, waarvan 70% correct beantwoord dient te zijn.
 • Cliëntondersteuners en aandachtsfunctionarissen - Registerplein (5 punten)
 • Geestelijk verzorgers - SKGV (1,5 punt)
 • Maatschappelijk werkers, GGZ-agogen en Sociaal Agogen - Registerplein (5 punten)
 • Orthopedagogen en psychologen - NIP K&J/NVO (in aanvraag)
 • Psychiaters - NVvP (5 punten)
 • Vaktherapeuten - Register Vaktherapie (5 punten)
 • Verpleegkundigen - Kwaliteitsregister V&V, specialisaties GGZ, SPV, Verstandelijk gehandicaptenzorg (5 punten)
 • Verpleegkundig specialisten - VSR (5 punten)

Heeft u een suggestie voor accreditatie? Neem dan contact op met Greta van de Weerdhof en wij nemen uw verzoek in overweging.

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag
Greta van de Weerdhof
Greta van de Weerdhof
directeur
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl