Belangrijke informatie COVID-19/Coronavirus

Hoe gaan wij om met coronamaatregelen tijdens onze nascholingen?

Lees verder

Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Psychiatrie in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Psychiatrische problematiek binnen de intra- en extramurale zorg

Donderdag 4 november 2021

5 PE-punten

Sprekers

Over mij

Als psychiater behandelt Jan van Stek sinds 1994 vrijwel uitsluitend mensen met een verstandelijke beperking, van licht verstandelijk beperkt tot (zeer) ernstig verstandelijk beperkt. De contacten zijn poliklinisch en consultatief.

In zijn opleiding is hij gedegen biologisch geschoold en tevens opgeleid in het gedachtegoed van de client-centered psychotherapie en systeemtherapie. In Jan zijn werk als psychiater komt dit naar voren in het aansluiting zoeken bij de patiënt, het nieuwsgierig zijn naar waarom deze mens in deze situatie nu deze problemen heeft en dat willen begrijpen, om vanuit dat begrip samen te zoeken naar een passende behandeling. Medicatie kan daarbij een belangrijke ondersteunende werking hebben. Het inschakelen van het systeem leidt tot beter begrip van de problematiek en biedt meer kansen voor oplossingen.

Over mij

AnnePauline Cohen is ( kinder- en jeugd)psychiater sinds 1989, waarvan lange tijd bij De Bascule (Academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie te Amsterdam).  Zij werkte  zowel als geneesheer-directeur  als consulent kinder- en jeugdpsychiater voor de afdeling kindergeneeskunde van het AMC.  Hier zag zij veel complexe patiënten met een verstandelijke beperking.                     

Deze ervaring leidde in 2014 tot werk als consulent psychiater voor mensen met een verstandelijke beperking  bij  Amerpoort.  Daar ging zij aan de slag als projectleider  van ‘Zinnig en zuinig met psychofarmaca’ in het licht van optimalisatie van kwaliteit van leven.

 

Over mij

Carmen van Bussel is orthopedagoog, GZ-psycholoog en EMDR therapeut. Ze is opgeleid en ervaren in de beeldvorming en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking met psychische en/of ernstige gedragsproblemen. Zij wordt regelmatig ingezet als consulent voor het CCE.

Naast ruim 20 jaar ervaring in zorgorganisaties heeft ze een eigen praktijk en is ze mede-ontwikkelaar van KijkOmkering, een begeleidingstraject voor (zorg-) organisaties die de kwaliteit van zorg en samenwerkingsprocessen willen verbeteren.

Over mij

Marion Kiewik is als orthopedagoog-generalist werkzaam bij Ambiq. Ook wordt ze regelmatig geconsulteerd door andere organisaties omtrent LVB en verslaving.

Naast haar zorginhoudelijke werkzaamheden is zij begin 2019 gepromoveerd op het thema "preventie en behandeling van middelenmisbruik bij mensen met een (lichte) verstandelijke beperking”.

Zij is (een van) de auteurs van het behandelprotocol ‘CGT+’ (over de cognitief gedragstherapeutische behandeling van verslaving bij mensen met een lichte verstandelijke beperking), het Handboek LVB en verslaving (Over verslaving bij mensen met een lichte verstandelijke beperking) en het casusboek LVB en verslaving.
 

Over mij

Marjon van der Poel is gedragsdeskundige (orthopedagoog) sinds 2012 en is begonnen met werken in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Sinds 2015 werkt zij bij Sherpa, een zorginstelling voor mensen met een beperking. Ze ontdekte dat veel cliënten met een verstandelijke beperking en psychische problematiek vaak langdurig en onnodig medicatie (psychofarmaca) gebruikte. In 2016 is zij aan de slag gegaan met het project ‘Wijs met Psychofarmaca’, waarmee zij bewustzijn wilde creëren omtrent het psychofarmacagebruik bij mensen met een beperking. Sinds de start van het project is het gelukt om niet alleen bewustzijn bij alle betrokkenen te creëren, maar vooral ervoor te zorgen dat cliënten de medicatie krijgen en gebruiken, die ze daadwerkelijk nodig hebben. De gezondheidsschade werd daardoor minder en kwaliteit van leven nam toe. Een mooi resultaat, dat alleen goed behaald kan worden als er multidisciplinair samengewerkt wordt. “De pil is van ons allemaal. We zijn met elkaar verantwoordelijk voor het optimaliseren van het medicatiegebruik.” – aldus Marjon.

Over mij

Rens Evers is sinds 2001 psychiater binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg bij de Koraalgroep. Daarnaast is hij onderzoeker bij het Gouverneur Kremers Centrum en de Universiteit van Maastricht. 

Hij heeft zich gespecialiseerd in autisme spectrum stoornissen, verstandelijke beperkingen en genetische syndromen. In 2015 is Rens Evers gepromoveerd op het 22q11deletiesyndroom en cognitieve achteruitgang. 

 

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag
Lisanne Noorlander
Lisanne Noorlander
senior congresontwikkelaar en -coördinator
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl