Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Verslavend!

De stille epidemie en aanpak

Donderdag 8 september 2022

Ook online te volgen!

Programma

 09:00 - Ontvangst met koffie/thee en iets lekkers en uitreiking congresmap

 09:00 - Inlogmogelijkheid online deelnemers

 09:30 - Opening door de dagvoorzitter
Jaap van der Stel,
lector geestelijke gezondheidszorg aan de Hogeschool Leiden, werkte tot voor kort bij GGZ inGeest/VUmc en bij Brijder-Parnassia

 09:45 – Verslavingszorg in historisch en modern perspectief
Jaap van der Stel, lector geestelijke gezondheidszorg aan de Hogeschool Leiden, werkte tot voor kort bij GGZ inGeest/VUmc en bij Brijder-Parnassia

 • Historische context: van drankbestrijding naar individu gerichte psychische en sociale zorg
 • Ontwikkelingen in de afgelopen 15 jaar: professionalisering en verbreding van het begrip van herstel
 • De toekomst: innovatie van de zorg, preventie en vroegtijdig handelen, weg van het stigma

 10:15 – Behandeling en begeleiding van patiënten met GHB verslaving
Harmen Beurmanjer, senior verslavingsonderzoeker, hoofddocent Verslaving, gepromoveerd op GHB afhankelijkheid

 • Inzicht in ontstaan en instandhouding van GHB verslaving
 • Gevolgen van GHB gebruik, coma's en comorbide middelengebruik voor de cliënt
 • Belang van adequate bejegening en begeleiding bij GHB verslaving
 • Hoe behandeling van GHB verslaving vorm te geven in samenspraak met de cliënt
 • Klinische bevindingen; handvatten voor in de praktijk

 11:00 - Koffie- en theepauze

 11:15 – Ondersteuning van de patiënt en de omgeving of familie
Yvonne Rühl, senior preventiewerker bij Novadic-Kentron 

 • Loskomen uit het negatieve patroon van het verslavingsmechanisme
 • Communicatie zonder weerstand op te roepen
 • Kinderen van ouders met verslavingsproblematiek (KOV)

 12:00 – Een ervaringsverhaal
Antoine Klomp, ervaringsdeskundige, werkzaam bij Lister

Vertelt vanuit eigen ervaring over verslaving en de rol en het belang van hulpverleners met ervaringsdeskundigheid binnen de verslavingszorg

 13:00 - Lunchpauze

 14:00 – Comorbiditeit en verslaving
Ernst Noordraven, ggz-psycholoog

 • Inzicht in neurobiologische verandering bij verslaving en comorbide psychiatrische symptomen
 • Belang van integrale benadering van verslaving en comorbide psychiatrische stoornissen
 • Aandachtspunten bij diagnostiek en behandeling van comorbiditeit bij verslaving

 14:45 - Koffie- en theepauze

 15:00 – Vormgeving verslavingszorg van de toekomst
Robert van de Graaf, verslavingsarts bij Verslavingszorg Noord Nederland en bestuurslid Verslavingskundige Nederland (VN)

 • Wat is verslaving en hoe definiëren wij het?
 • Weg van het stigma en de klassieke verslavingszorg
 • De rookvrije generatie en hoe nu verder
 • De stille epidemie
 • Model voor systematische hervormingen op beleidsniveau

 15:45 – Vragen & Discussie

Onder leiding van de dagvoorzitter

 16:00 – Afsluiting door de dagvoorzitter

PDF programma

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag
Sharah Wisman
Sharah Wisman
congresontwikkelaar en -coördinator
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl