Belangrijke informatie COVID-19/Coronavirus

Hoe gaan wij om met coronamaatregelen tijdens onze nascholingen?

Lees verder

Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Verslavend!

Nieuwe drugs, de stille epidemie en aanpak

Dinsdag 21 september 2021

Aankondiging!

Programma

9.00 uur
Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

09:30 uur
Opening door de dagvoorzitter
dr. dr. Jaap van der Stel, lector geestelijke gezondheidszorg aan de Hogeschool Leiden, senior onderzoeker GGZ inGeest/VUmc in Amsterdam en adviseur beleid bij Brijder-Parnassia

Verslavingszorg in historisch en modern perspectief

  • Historische context: van drankbestrijding naar individu gerichte psychische en sociale zorg
  • Ontwikkelingen in de afgelopen 15 jaar: professionalisering en verbreding van het begrip van herstel
  • De toekomst: innovatie van de zorg, preventie en vroegtijdig handelen, weg van het stigma

10:15 uur

Comorbiditeit en neurobiologie van verslaving
dr. Arnt Schellekens, psychiater en onderzoeker bij Radboudumc en Donders Institute for Brain, Cognition and Behavior, wetenschappelijk directeur NISPA, hoofddocent opleiding voor verslavingsartsen in Nederland (MiAM) en de landelijke opleiding verslavingspsychiatrie

  • Inzicht in neurobiologische verandering bij verslaving en comorbide psychiatrische symptomen
  • Belang van integrale benadering van verslaving en comorbide psychiatrische stoornissen
  • Aandachtspunten bij diagnostiek en behandeling van verslaving en comorbide ADHD

 

11.00 uur
Koffie- en theepauze

11.15 uur
Behandeling en begeleiding van patienten met GHB verslaving
Harmen Beurmanjer, MSc. Senior verslavingsonderzoeker, Hoofddocent Verslaving, 
Buitenpromovendus GHB afhankelijkheid bij NISPA

  • Inzicht in ontstaan en instandhouding van GHB verslaving
  • Gevolgen van GHB gebruik, coma's en co-morbide middelengebruik voor de client
  • Belang van adequate bejegening en begeleiding bij GHB verslaving
  • Hoe behandeling van GHB verslaving vorm te geven in samenspraak met de client

 

12:00 uur
Trends in middelengebruik en verslaving
dr. Margriet van Laar, programmahoofd Drug Monitoring & Policy, Trimbos Instituut

 

De drugsmarkt is sterk in beweging. De traditionele harddrug heroïne is op zijn retour, cannabis blijft de nummer 1 illegale drug en het gebruik van zogenaamde 'partydrugs' is toegenomen. Nieuwe stoffen, zoals 4-fluor(meth)amfetamine en 3-MMC, doen met regelmaat hun intrede op de drugsmarkt. Lachgas heeft een breed gebruikerspubliek getrokken en andere narcosemiddel zoals ketamine lijken in opkomst. Ook rijst de vraag of in Nederland een 'synthetische opioïdencrisis' dreigt, die in de VS en Canada jaarlijks tienduizenden levens kost.

 

In deze presentatie zult u in vogelvlucht een overzicht krijgen van de belangrijkste middelen op de drugsmarkten en de laatse ontwikkelingen in gebruik en gebruikersgroepen.

 

 

12:45 uur
Ervaringsverhaal over de weg naar maatschappelijk en persoonlijk herstel

Antoine Klomp, vertelt vanuit zijn eigen ervaring over verslaving en de rol en het belang van hulpverleners met ervaringsdeskundigheid binnen de verslavingszorg.

13.15 uur

Verzorgde lunch

 

14.15 - 16.15 uur
In de middag kunt u kiezen uit één van onderstaande verdiepingssessies


A -  Verslaving bij 55-plussers
Dick van Etten,
 verpleegkundig specialist GGZ, Regie behandelaar Jellinek, expertise verslaving en ouderen

Mensen die 55 jaar en ouder zijn met verslavingsproblematiek (veelal alcohol) onderscheiden zich van jongeren en jongere volwassenen, omdat hun kwetsbaarheid in mentaal, fysiek en cognitief opzicht verschillend is. Daarbij hebben zij te maken met stigmatisering vanwege de leeftijd en de verslaving. Hoe gaat u het gesprek aan bij vermoedens van verslaving en hoe toets u de ernst van de problematiek? In deze workschop krijgt u praktische handvatten voor een juiste gesprekstechniek bij de groep 55-plussers met verslaving. Er is ruimte voor interactie en casuïstiek zal worden behandeld.


B -  Verslavingszorg in de GGZ 
drs. Maarten Merkx, lGZ-psycholoog, psychotherapeut en werkzaam als directeur behandelinhoudelijk beleid, opleiding en onderzoek bij HSK

Problematisch middelengebruik wordt vaak niet herkend wanneer cliënten hulp zoeken in de GGZ voor bijvoorbeeld angst- of stemmingsklachten. Als het wel herkend wordt, dan wordt problematisch middelengebruik vaak niet besproken of adequaat behandeld met alle nadelige gevolgen van dien. Een effectieve interventie bij problematisch middelengebruik zijn kortdurende, motiverende interventies. In deze workshop leren de deelnemers deze interventie toe te passen in de praktijk. Daarnaast worden misverstanden over problematisch middelengebruik met behulp van de meest recente evidentie besproken.


C -  Verslaving bij de jeugd
dr. Jannet J.M. de Jonge, GZ-psycholoog, senior onderzoeker, hoofddocent en Mariken Muller, Innovatiemanager Brijder Jeugd

 

Binnen deze verdiepingssessie wordt motiverende gespreksvoering (MVG) besproken, gericht op de behandeling van verslavingsgedrag bij de jeugd. Wat zijn de effecten van MVG en hoe kunnen deze technieken worden toegepast in het werkveld?


 

PDF programma

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag
Sharah Wisman
Sharah Wisman
congresontwikkelaar en -coördinator
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl