Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Dit congres heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van congressen, cursussen en opleidingen.

Verslavend!

De stille epidemie en aanpak

Donderdag 8 september 2022

Ook online te volgen!

Sprekers

Jaap van der Stel (1953), andragoloog, is al vanaf van 1981 in diverse functies betrokken bij de verslavingszorg. Tussen 2015 en 2019 werkte hij tevens als adviseur beleid bij Brijder-Parnassia. Hij heeft verder veel ervaring in de psychische gezondheidszorg (ggz). Vanaf 2010 is hij tevens lector bij Hogeschool Leiden.

Hij promoveerde in 1995 cum laude op een proefschrift over de geschiedenis van de drankbestrijding en de alcoholhulpverlening in Nederland. Hij schreef de Canon Verslavingszorg. In 2009 promoveerde hij nogmaals, nu op een proefschrift over de zoektocht naar de determinanten en mechanismen van psychische stoornissen. In 2017 werd zijn boek "Wat elke professional over verslaving moet weten" gepubliceerd.

Dagelijks bericht hij op Twitter: @Lectoraat_GGZ.

Ernst is GZ-psycholoog en PhD bij het Centrum Dubbele Problematiek, Fivoor

Als psycholoog is hij vanaf zijn studie werkzaam bij verschillende instellingen voor verslavingszorg. Hierbij richt hij zich vanaf 2013 in het bijzonder op GHB-verslaving en startte in 2015 als buitenpromovendus vanuit Novadic-Kentron in samenwerking met het NISPA aan de Radboud Universiteit. Zijn promotietraject richt zich op het ontwikkelen en implementeren van terugvalmanagement voor GHB verslaving. Verder is hij betrokken bij diverse studies naar (GHB-)detoxificatie, cognitie en medicamenteus terugvalmanagement. Hij combineert zijn werk als onderzoeker met de functie van hoofddocent Verslaving binnen het RCSW en RINO Zuid voor de opleidingen tot GZ-psycholoog en Klinisch psycholoog.

Mijn naam is Yvonne Ruhl en ik ben werkzaam als senior preventiewerker bij Novadic-Kentron, instelling voor verslavingszorg Noord Brabant. Ik heb een medische, pedagogische en systemische kennisachtergrond. In die volgorde ook studies doorlopen.

In mijn werk als senior preventiewerker heb ik veelal te maken met gezinnen waar verslavingsproblemen een rol spelen. In (veelal) heftige gezinsdynamieken probeer ik ouders, partners en kinderen te steunen zodat zij weer de regie over hun eigen leven kunnen vasthouden en verbeteren.

Ik werk individueel en in groepen met gezinnen en familieleden. Ik geef scholing en training en zet me in voor projecten op lokaal, regionaal en landelijk niveau als het gaat om familie en naasten. Dit zijn ouders, partners en kinderen van ouders met psychische-en verslavingsproblemen (KOPP/KOV).

Sinds 2009 ben ik lid van het Landelijk Platform KOPP/KOV, sinds najaar 2019 maak ik deel uit van de Co-commissie van dit platform.

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag
Sharah Wisman
Sharah Wisman
congresontwikkelaar en -coördinator
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl