Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Dit congres heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van congressen, cursussen en opleidingen.

Verwarde patiënten in het ziekenhuis

Herkennen en behandelen

Donderdag 11 februari 2016

Programma

9:00
Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

9:30
Opening door dagvoorzitter

Adriaan Honig, bijzonder hoogleraar ziekenhuispsychiatrie VU medisch centrum en psychiater

 • Verwarde mensen in het ziekenhuis – waar hebben we het vandaag over? 
 • Hoe herkent u een patiënt met psychiatrische problemen?
 • Het belang van consultatie en ketenzorg
10:00
Delirium – raak geschoten?
Robert Jan Osse, psychiater Erasmus MC Rotterdam
 • Een delirium wordt te vaak niet herkend. Welke handvatten zijn er om ze niet te missen?
 • Welke behandeling zet u in bij een delirium voor een goede beheersbaarheid?
 • Ontwikkelingen en inzichten in relatie tot delirium

10:45
Botsende werkelijkheden – een ervaringsverhaal 
Godfried Beumers, ervaringsdeskundige en theatermaker

 • Hoe is het om een delirium te ervaren?
 • Wat kunt u als professional betekenen voor een delirante patiënt?

11:15
Koffie- en theepauze

11:30
Ouderen met ernstige gedragsproblematiek
Martin Kat, psychiater afdeling klinische geriatrie Medisch Centrum Alkmaar, consulent ouderenpsychiatrie in verpleeghuizen

 • Welke vormen van gedragsproblematiek bij ouderen zien we in het ziekenhuis?
 • Welke bejegening en benadering is effectief bij oudere patiënten met ernstige gedragsproblematiek?
 • Hoe verwijst u adequaat door? Praktijkvoorbeelden 
12:15
De invloed van levensbeschouwing bij verwardheid
Arjan Braam, psychiater en bijzonder hoogleraar Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid met bijzondere aandacht voor de psychiatrie Universiteit voor Humanistiek
 • Welke rol speelt levensbeschouwing bij psychiatrische stoornissen? 
 • Hoe houdt u rekening met de beleving van uw patiënt om de kwaliteit van uw behandeling te vergroten?

13:00
Lunchpauze

14:00
Omgang met personen met verdenking op EDS (Excited Delirum Syndroom)
Mieke Willemsen, SEH-arts OLVG West

 • Wat houdt EDS in en hoe vaak komt het voor?
 • Een casus uit de richtlijn EDS – ketenpartners in actie 
 • Handvatten en tips om in uw ziekenhuis aan de slag te gaan
14.45
Koffie- en theepauze

15:00

De juridische kaders geschetst
Annemarie Smilde, senior jurist gezondheidsrecht VvAA Juridisch Advies & Rechtsbijstand
 • Is verward ook wilsonbekwaam? Over de beoordeling van wilsbekwaamheid, de gevolgen en vertegenwoordiging
 • Informatie-uitwisseling met naasten en andere instanties – de (on)mogelijkheden uiteengezet
 • Vrijheidsbeperking – de regels in het kort
 • Mag u de behandelingsovereenkomst met uw patiënt beëindigen wanneer u door zijn verwardheid niet meer in staat bent verantwoorde zorg te leveren?

15:45
Vrijheidsbeperking in de praktijk 
Tim van Nesselrooij, verpleegkundig specialist consultatieve psychiatrie UMCU

 • Praktijkvoorbeelden – van losgetrokken infuus tot enkelbanden, hoe vaak komt het voor?
 • Wat zijn de gevaren en risico’s van vrijheidsbeperkende maatregelen?
 • Creatief omgaan met vrijheidsbeperking – alternatieve interventies
16:30
Afsluiting door de dagvoorzitter
PDF programma

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag
Nannette Sibinga
Nannette Sibinga
senior congresmanager, uit dienst medio 2016
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl