Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Dit congres heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van congressen, cursussen en opleidingen.

Verwarde patiënten in het ziekenhuis

Herkennen en behandelen

Donderdag 11 februari 2016

Sprekers

Professor dr. Adriaan Honig is bijzonder hoogleraar Ziekenhuispsychiatrie verbonden aan de afdeling psychiatrie van het VU Medisch Centrum aan het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis in Amsterdam. Adriaan Honig heeft veel onderzoek verricht naar de wisselwerking tussen psyche en soma. Momenteel is hij onder andere betrokken bij onderzoek naar de samenhang tussen lichaam en geest bij diabetes, terminaal nierfalen maar ook zwangerschap. Daarnaast doet hij onderzoek naar toeleiding van suïcidepogers naar zorg.

Adriaan Honig is ook voorzitter van de Afdeling Ziekenhuispsychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, waar hij zich inzet voor een stevige verankering van de ziekenhuispsychiatrie in STZ-ziekenhuizen en academische ziekenhuizen.

Godfried Beumers (theatermaker 1952) merkt begin 2009 dat de diverse kwaaltjes en kwalen waar hij mee kampt maar niet willen verminderen. Na veel artsen bezocht te hebben wordt die zomer de uiteindelijke diagnose gesteld. Eind december krijgt hij een telefoontje vanuit het UMC in Groningen. Er is een lever beschikbaar en het operatieteam staat klaar om nog diezelfde avond een transplantatie uit te voeren. Precies vijf weken ligt hij in het ziekenhuis, levend tussen euforie en hallucinaties. Vechtend voor zijn leven, vechtend ook met hellehonden en Chinese bendes. Gelukkig zit zijn, inmiddels al enkele jaren dode, moeder naast zijn bed…

Als theatermaker (en als schrijver van enkele boeken en veel theaterstukken) ben ik beeldend én theatraal. Mijn delierervaringen en hallucinaties heb ik in de vorm van fotocollages vorm gegeven. Ze waren niet alleen angstaanjagend, ze waren ook extreem visueel en soms bijzonder confronterend met mijn diepste gedachten en gevoelens. Ik wil proberen de toehoorders  hiervan iets te laten ervaren, alvorens ik meer vertel over enkele diepgaande ervaringen in die periode. Immers: delierervaringen kunnen ook waardevolle inzichten opleveren. Ook zal ik vertellen over de manieren waarop ik al dan niet benaderd werd. Voorzichtig zal ik ten slotte een aantal aanbevelingen formuleren. 

Robert Jan Osse, is ouderen- en volwassenen psychiater. Hij is vanaf 2001 werkzaam als psychiater van de consultatieve dienst psychiatrie van Erasmus MC in Rotterdam. Vanuit deze werkzaamheden heeft hij een ruime ervaring met de behandeling van delirante patiënten, en met het opleiden van medisch studenten en AIOS in de
consultatieve psychiatrie. In 2013 is hij gepromoveerd op onderzoek naar delirium na hartoperaties bij oudere patiënten.

Tim van Nesselrooij werkt als Verpleegkundig Specialist GGZ in de Consultatieve Psychiatrie in het UMC Utrecht. Hij is in 2007 afgestudeerd bij de MANP opleiding aan de Hogeschool Utrecht op het onderwerp "Vrijheidsbeperking in de Algemene en/of Academische Ziekenhuizen". Vanaf dat moment heeft hij een eigen website waarop zijn en ook andere publicaties op dit gebied te vinden zijn. Deze website en tal van andere landelijke initiatieven hebben een bijdrage geleverd aan de ontwikkelingen op het gebied van vrijheidsbeperking in de ziekenhuizen. Deze sector van de zorg wordt nog wel eens over het hoofd in de landelijke tendens om zo min mogelijk dwang in de zorg toe te willen passen.

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag
Nannette Sibinga
Nannette Sibinga
senior congresmanager, uit dienst medio 2016
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl