Belangrijke informatie COVID-19/Coronavirus

Hoe gaan wij om met coronamaatregelen tijdens onze nascholingen?

Lees verder

Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Dit congres heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van congressen, cursussen en opleidingen.

Privacy en gegevensuitwisseling in wijkteams

De mogelijkheden en moeilijkheden in de praktijk

Woensdag 19 april 2017

Programma

09.15
Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

09:45
Opening door dagvoorzitter
Bart van der Sloot, senior onderzoeker aan het Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT), voormalig onderzoeker Instituut voor Informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam

10:00
Samenwerken binnen juridische kaders
Lydia Janssen, zelfstandig juridisch adviseur privacy en beroepsgeheim in het sociaal domein

  • Samenwerking binnen de wettelijke kaders van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet
  • 1 gezin, 1 team, 1 plan - waarom al die verschillende regels?
  • Handvatten voor het omgaan met privacy in het sociaal domein  

10:45
Aan de slag in het wijkteam
Marjolein Hoff, privacy jurist sociaal domein

  • Privacy normen in het sociaal domein voor burgers, college van B&W en professionals op de werkvloer
  • Ervaringen vanuit de praktijk - wat zijn succesfactoren en knelpunten rondom privacy?

11:30
Koffie- en theepauze

11:45
Zwijgen of spreken?

Rosalinde Visser,  stafmedewerker beroepsethiek Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en jurist

  • Beroepsgeheim in de praktijk – helpt het of hindert het?
  • Het spanningsveld tussen samenwerking en de privacy van de cliënt en omgeving
  • Dilemma’s voor de zorgprofessional – ervaringen uit de praktijk

12:30
Discussie en vragen
Onder leiding van de dagvoorzitter met medewerking van de sprekers van het middagprogramma.

13:00
Lunch 

14:00 - 16:00
VERDIEPINGSSESSIES
In de middag kunt u een keuze maken uit één van de verdiepingssessies. Leg uw praktijksituaties op voorhand voor aan de sprekers en stuur deze in via s.vanbaggem@medilex.nl 

A: Vormgeven van privacybeleid in de praktijk
Esther Lam, advocaat jeugd, tuchtzaken en privacy

In wijkteams en binnen de jeugdzorg werken hulpverleners met elkaar samen om de beste zorg te kunnen leveren. Deze manier van werken vraagt echter om concrete handvatten over beroepsgeheim en de privacy van de burgers. Welke informatie is noodzakelijk om uit te wisselen? Wat mag je als hulpverlener delen? En als er sprake is van gescheiden ouders, welke informatie mag je dan met wie delen? Aan de hand van casuïstiek krijgt u inzichtelijk hoe u in de praktijk kunt handelen. 

B: Er komt een burger bij de gemeente...
Yvonne Sieverts, trainer privacy bewustwording in het sociaal domein en (juridisch) adviseur privacy vraagstukken

Veelal benaderen we privacy als belemmering omdat we gericht zijn op het delen van persoonsgegevens en samenwerken met elkaar. Maar hoe ziet de gemeentelijke dienstverlening en privacy vanuit de ogen van de burger eruit? Wie zijn de belangrijkste spelers en welke waarborgen horen hierbij? Via een interactief programma reizen we vanuit de beleving van de burger (inlevingsvermogen vereist!), langs de privacy waarborgen die van ons worden verwacht als professional binnen het sociaal domein.

PDF programma

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag
Stephanie van Baggem
Stephanie van Baggem
congresmanager
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl