Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals

Alle ins en outs overzichtelijk, compact en direct toepasbaar in uw praktijk

Driedaagse cursus | diverse startdata

15 PE-punten!

Sprekers

Carolien van Weering is partner bij Legaltree Advocaten. Zij is gespecialiseerd in gezondheidsrecht en adviseert en procedeert onder meer op het terrein van:  
•    tuchtrecht
•    aansprakelijkheidsrecht
•    samenwerkingsgeschillen 
•    (dis)functioneringsproblematiek
•    privacy, beroepsgeheim en verschoningsrecht

Carolien treedt op voor zorginstellingen, medisch specialisten, MSB’s, huisartsen en overige individuele zorgverleners. Ook staat zij aansprakelijkheidsverzekeraars van zorgverleners bij. Met haar jarenlange ervaring weet Carolien precies wat er speelt in de zorg. Waar nodig werkt zij nauw samen met de collega’s van Legaltree.
Haar nevenfuncties zijn: voorzitter van de Klachtenadviescommissie Raad voor de Kinderbescherming cluster Zuid, lid van de Raad van Toezicht Schooladviesdienst en docent bij Medilex, Nibesvv en SDU.
 

Marloes Roetert Steenbruggen-Hulshof is advocaat gezondheidsrecht bij Dirkzwager. Haar cliënten zijn (middel)grote zorgaanbieders, individuele zorgverleners, brancheorganisaties in de zorg en overheidsorganen (o.a. gemeenten, GGD’en en regionale samenwerkingsverbanden). Marloes treedt niet op voor patiënten en zorgverzekeraars.
 
Marloes heeft zich binnen het gezondheidsrecht specifiek gespecialiseerd in (onder meer) het patiëntenrecht, de klacht- en kwaliteitswetgeving, de gedwongen zorgwetgeving en het privacyrecht. Ook heeft zij veel kennis op het gebied van het sociaal domein. Marloes maakt bovendien deel uit van het overkoepelende privacyteam en cybersecurity team van Dirkzwager, waarin zij haar kennis op het gebied van het gezondheidsrecht combineert met haar kennis op het gebied van privacy en cybersecurity. 
 
De dagelijkse werkzaamheden van Marloes als advocaat zijn divers: zij voert een gecombineerde proces- en adviespraktijk. Zo staat zij zorgverleners bij in tuchtzaken, verleent ze rechtsbijstand aan zorgaanbieders in medische aansprakelijkheidsprocedures en staat ze zorgaanbieders bij in vertegenwoordigings- of zorgbeëindigingsprocedures. Haar adviespraktijk varieert van het beantwoorden van vragen op het gebied van het (voldoen aan) de privacywet- en regelgeving, tot het opstellen van algemene voorwaarden en samenwerkingsovereenkomsten voor zorgaanbieders. 
 
Naast haar werk als advocaat treedt Marloes verder regelmatig op als docent gezondheidsrecht bij diverse onderwijsorganisaties.

Sabine Muntinga is jurist en gespecialiseerd in het Gezondheidsrecht. 
Zij sinds 2010 bij de VvAA op de afdeling Rechtsbijstand. Zij staat zorgverleners bij in tucht- en klacht procedures, adviseert in calamiteitenprocedures en geeft advies op het gebied van het gezondheidsrecht. Tevens geeft zij lezingen en schrijft zij artikelen op het gebied van het gezondheidsrecht.

Simona Tiems is advocaat gezondheidsrecht bij Legaltree.
Haar cliënten zijn zorgaanbieders, ze treed niet op voor patiënten of zorgverzekeraars.

Zorgaanbieders kunnen met alle vragen op gezondheidsrechtelijk gebied bij haar terecht. Zo staat ze individuele zorgaanbieders bij in tuchtzaken, stelt ze samenwerkingsovereenkomsten en adviseert ze haar cliënten over nieuwe wetgeving of plotseling opkomende juridische vragen. Mocht de vraag op een ander rechtsgebied liggen, dan kunnen haar collega’s deze beantwoorden. Legaltree heeft alle specialismen in huis die voor zorgaanbieders relevant zijn.
Daarnaast maakt Simona deel uit van de Raad van Toezicht van ’s Heeren Loo zorggroep en treedt ze regelmatig op als docent gezondheidsrecht.
 
 

Valéry Daniels is advocaat bij VvAA Rechtsbijstand. Hij behandelt zaken op het gebied van het gezondheidsrecht en van het medisch strafrecht (waaronder euthanasie). Ook is hij redactielid van het Tijdschrift Tuchtrecht. Voor dit tijdschrift schrijft hij annotaties bij beslissingen van medische tuchtcolleges. Hij houdt zich dagelijks bezig met medische klacht- en tuchtzaken, IGJ onderzoeken en met medische strafrechtzaken.

Naast zijn praktijk geeft hij regelmatig lezingen en gastlessen op het gebied van het gezondheidsrecht.

 

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag
Eva Komen
Eva Komen
congresontwikkelaar en -coördinator
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl