Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Zorgverantwoordelijke Wzd

Theorie en praktische handvatten

Diverse data

10 PE-punten

Cursus


Een wandelende cliënt in de nacht levert gevaarlijke situaties op. Om die reden wordt 's nachts de deur op slot gedraaid. Of er wordt medicatie vermalen en via het eten toegediend, omdat uw cliënt het anders niet inneemt. U kunt ook denken dat het beter voor uw cliënt is dat de koelkast op slot gaat. Dit zijn een paar voorbeelden uit de dagelijkse praktijk, maar mag dit? Of valt dit onder onvrijwillige zorg? En moet het vastgelegd worden in een zorgplan? Of zijn er alternatieven te bedenken, waardoor je risico’s kunt beperken? Onvrijwillige zorg mag alleen worden toegepast als het is geregeld conform de Wet zorg en dwang. 

Als zorgverantwoordelijke heeft u een belangrijke rol bij de besluitvorming en toepassing van onvrijwillige zorg. Voor onvrijwillige zorg geldt “nee, tenzij...”. U bent verantwoordelijk voor het opstellen van een zorgplan en voor het toepassen van het stappenplan. 

Tijdens deze tweedaagse cursus leert u meer over:

  • Wet zorg en dwang – de belangrijkste punten voor een zorgverantwoordelijke
  • Welke rol speelt u bij de toepassing van onvrijwillige zorg?
  • Welke eisen worden gesteld aan een zorgplan en stappenplan?
  • Alternatieven voor onvrijwillige zorg
  • Het toepassen van de theorie in praktijk - waar loop je tegenaan?
  • Het omgaan met weerstand en het toepassen van gesprekstechnieken voor duidelijke communicatie als het gaat om de (toepassing van de) Wzd.

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag
Judith Vaessen
Judith Vaessen
Congrescoördinator
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl