Belangrijke informatie COVID-19/Coronavirus

Hoe gaan wij om met coronamaatregelen tijdens onze nascholingen?

Lees verder

Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

8-daagse opleiding Wzd-functionaris in de gehandicaptenzorg

Speciaal voor de gehandicaptenzorg

8-daagse opleiding | Diverse startdata

40 PE-punten

Programma en data

De 8-daagse opleiding tot WZD-deskundige in de gehandicaptenzorg bestaat uit acht interactieve contactdagen van 10.00 tot 16.00 uur. 

Data:

 • Datareeks: woensdag 7 april - woensdag 21 april - woensdag 19 mei - woensdag 26 mei - vrijdag 11 juni - woensdag 23 juni - woensdag 1 september - vrijdag 10 september (locatie De Eenhoorn in Amersfoort)
 • Datareeks: 22 september - 6 oktober - 3 november - 10 november - 1 december - 15 december - 12 januari - 26 januari (allen woensdagen) (locatie Hotel Theater Figi in Zeist)

Onderstaand vindt u het programma per dag met de subthema's in hoofdlijnen. 

Dag 1 - Inleiding Wet Zorg en Dwang (WZD)
Mr. Sofie Steen, advocaat gezondheidsrecht Holla Advocaten, redactielid Journaal ggz en recht
Mr. dr. Brenda Frederiks, universitair docent en onderzoeker gezondheidsrecht, VUmc, afdeling sociale geneeskunde, hoofdredacteur Journaal ggz en recht (Sdu), diverse klachtencommissies en lid jurist centraal tuchtcollege gezondheidszorg

 • Introductie Wet zorg en dwang
 • Vertegenwoordiging van de cliënt
 • Rechtsbescherming van cliënten
 • Registratie en toezicht 

Dag 2 - Van geneesheer-directeur naar WZD-functionaris en van behandelaar naar zorgverantwoordelijke
Arjen Louisse, arts verstandelijk gehandicapten

 • Welke rollen en taken bestaan er in de WZD
 • Wat zijn de open eindjes in afwachting van de aanpassingswet en de toelichting daarop
 • Verantwoordelijkheid WZD-functionaris versus die van de geneesheer-directeur in de BOPZ - wat is anders?
 • Verantwoordelijkheden zorgverantwoordelijke versus die van de behandelaar in de wet BOPZ
 • Verantwoordelijkheid WZD-functionaris in relatie tot de bestuurder

Dag 3 - Omgaan met onbegrepen gedrag en onvrijwillige zorg voorkomen
Gerben Bergsma, expert en adviseur in de gehandicaptenzorg, gespecialiseerd in gedrag en vrijheidsbeperking bij verstandelijk beperkten

 • Moeilijk gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking
 • Zoeken naar oorzaken - inzicht in factoren voor het ontstaan van probleemgedrag
 • Samenwerking met collega’s - groepsdynamica
 • Hoe kom je van isolatie naar vrijheid? Omgaan met dwang
 • Vrijheidsbeperking afbouwen en kiezen voor een andere aanpak
 • Wanneer kiezen voor veiligheid en wanneer voor vrijheid?
 • Worstelingen met familierelaties
 • Autonomie, wilsbekwaamheid, vertegenwoordiging, dwang en drang

Dag 4 - Toezicht en handhaving – de Inspectie
Daniëlle Immers, beleidsmedewerker zorgbeleid, Expertisecentrum Advisium,
's Heeren Loo Zorggroep

 • Het wettelijk kader – welke taken en bevoegdheden heeft de Inspectie bij de toepassing van onvrijwillige zorg?
 • Toetsingskader en kwaliteitscriteria Wet Zorg en dwang
 • Een inspectiebezoek voorbereiden
 • Praktijkvoorbeeld: wat als de Inspectie langs is geweest?
 • Een vernietigend rapport - en nu?
 • Tips voor een goede relatie met de Inspectie en de inspecteur

Dag 5 - Klachtencommissies
Mr. Monica de Visser, jurist gezondheidsrecht & ethiek. Eigenaar scholingsbureau Smaragd en senior jurist Bestuursondersteuning bij ’s Heeren Loo
Mr. dr. Brenda Frederiks, universitair docent en onderzoeker gezondheidsrecht, VUmc, afdeling sociale geneeskunde, hoofdredacteur Journaal ggz en recht (Sdu), diverse klachtencommissies en lid jurist centraal tuchtcollege gezondheidszorg

 • Hoe werkt de klachtencommissie van uw instelling?
 • Nut en noodzaak – wat zegt de Wet over het klachtrecht?
 • Hoe voorkomt u een klacht?
 • Omgaan met klachten binnen uw instelling
 • Een WZD-klacht - hoe bereidt u zich voor?
 • Een hoorzitting
 • Tips en trucs

Dag 6 - Omgaan met de samenloop van wetten – hoe blijft u neutraal?
Kees Blankman, bijzonder hoogleraar Juridische bescherming van ouderen en meerderjarigen met beperkingen en rechter-plv

 • WGBO, Wet Verplichte ggz, overgangsrecht wet Bopz en internationale regelgeving
 • Hoe gaat u om met de samenloop van wetten? Hoe weet u welke wet wanneer geldt?
 • Casuïstiek en praktijkvoorbeelden

Dag 7 - De rol van het CIZ
Niek Benedictus, adviseur analyse en advies CIZ

 • De rol van het CIZ bij onvrijwillige zorg
 • Hoe is het binnen het CIZ geregeld als het gaat om de uitvoering van aanvragen in het kader van Wet Zorg en dwang?
 • Wat verwacht het CIZ van de zorginstelling bij een aanvraag?
 • Waar wordt een aanvraag op afgewezen?

Dag 8 - Juridische zaken en tuchtzaken
Luuk Arends, advocaat Gezondheidsrecht Dirkzwager advocaten & notarissen, redactielid GGZ en recht en voorzitter werkgroep alternatieve regelgeving voor Wet bopz in psychogeriatrie en verstandelijk gehandicaptenzorg

 • Actuele trends in rechtspraak
 • Grondslagen schadevergoeding 
 • Soorten machtigingen
 • Verplichtingen zorgaanbieder 
 • Bespreken van jurisprudentie
PDF programma

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag
Greta van de Weerdhof
Greta van de Weerdhof
directeur
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl