Belangrijke informatie COVID-19/Coronavirus

Hoe gaan wij om met coronamaatregelen tijdens onze nascholingen?

Lees verder

Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

8-daagse opleiding Wzd-functionaris in de gehandicaptenzorg

Speciaal voor de gehandicaptenzorg

8-daagse opleiding | Diverse startdata

40 PE-punten

Programma en data

De 8-daagse opleiding tot WZD-deskundige in de gehandicaptenzorg bestaat uit acht interactieve contactdagen van 10.00 tot 16.00 uur. 

Data:

 • Datareeks: donderdag 17 maart - donderdag 31 maart - donderdag 21 april - donderdag 12 mei - woensdag 18 mei - donderdag 2 juni - woensdag 8 juni - donderdag 30 juni 

Onderstaand vindt u het programma per dag met de subthema's in hoofdlijnen. 

Dag 1 - Inleiding Wet Zorg en Dwang (WZD)
Mr. dr. Brenda Frederiks, universitair docent en onderzoeker gezondheidsrecht, VUmc, afdeling sociale geneeskunde, hoofdredacteur Journaal ggz en recht (Sdu), diverse klachtencommissies en lid jurist centraal tuchtcollege gezondheidszorg

 • Introductie Wet zorg en dwang
 • Vertegenwoordiging van de cliënt
 • Rechtsbescherming van cliënten
 • Registratie en toezicht 

Dag 2 - Van geneesheer-directeur naar WZD-functionaris en van behandelaar naar zorgverantwoordelijke
Channa de Winter, 1e geneeskundige / arts verstandelijk gehandicapten, Trajectum

 • Welke rollen en taken bestaan er in de WZD
 • Wat zijn de open eindjes in afwachting van de aanpassingswet en de toelichting daarop
 • Verantwoordelijkheid WZD-functionaris versus die van de geneesheer-directeur in de BOPZ - wat is anders?
 • Verantwoordelijkheden zorgverantwoordelijke versus die van de behandelaar in de wet BOPZ
 • Verantwoordelijkheid WZD-functionaris in relatie tot de bestuurder

Dag 3 - De rol van het CIZ
Niek Benedictus, adviseur analyse en advies CIZ

 • De rol van het CIZ bij onvrijwillige zorg
 • Hoe is het binnen het CIZ geregeld als het gaat om de uitvoering van aanvragen in het kader van Wet Zorg en dwang?
 • Wat verwacht het CIZ van de zorginstelling bij een aanvraag?
 • Waar wordt een aanvraag op afgewezen?

Dag 4 - Omgaan met de samenloop van wetten – hoe blijft u neutraal?
Kees Blankman, bijzonder hoogleraar Juridische bescherming van ouderen en meerderjarigen met beperkingen en rechter-plv

 • WGBO, Wet Verplichte ggz, overgangsrecht wet Bopz en internationale regelgeving
 • Hoe gaat u om met de samenloop van wetten? Hoe weet u welke wet wanneer geldt?
 • Casuïstiek en praktijkvoorbeelden

Dag 5 - Klachtencommissies
Mr. Monica de Visser, jurist gezondheidsrecht & ethiek. Eigenaar scholingsbureau Smaragd en senior jurist Bestuursondersteuning bij ’s Heeren Loo
Mr. dr. Brenda Frederiks, universitair docent en onderzoeker gezondheidsrecht, VUmc, afdeling sociale geneeskunde, hoofdredacteur Journaal ggz en recht (Sdu), diverse klachtencommissies en lid jurist centraal tuchtcollege gezondheidszorg

 • Hoe werkt de klachtencommissie van uw instelling?
 • Nut en noodzaak – wat zegt de Wet over het klachtrecht?
 • Hoe voorkomt u een klacht?
 • Omgaan met klachten binnen uw instelling
 • Een WZD-klacht - hoe bereidt u zich voor?
 • Een hoorzitting
 • Tips en trucs

Dag 6 - Ethische dilemma's
Alistair Niemeijer, universitair docent en onderzoek zorgethiek en beleid, Universiteit voor Humanistiek

 • Inleiding in ethiek
 • Autonomie, wilsbekwaamheid, vertegenwoordiging, dwang en drang
 • Ethische dilemma’s aan de hand van casuïstiek
 • Wanneer kiezen voor veiligheid en wanneer voor vrijheid?
 • Worstelingen van mantelzorgers en perspectief familie

Dag 7 - Toezicht en handhaving – de Inspectie
Daniëlle Immers, beleidsmedewerker zorgbeleid, Expertisecentrum Advisium,
's Heeren Loo Zorggroep

 • Welke taken en bevoegdheden heeft de Inspectie – risicotoezicht, incidententoezicht en toezicht Wzd
 • Toetsingskader en kwaliteitscriteria Wet Zorg en dwang
 • Een inspectiebezoek voorbereiden en wat als de Inspectie langs is geweest?
 • Analyse en verantwoording Wzd aan de IGJ

Dag 8 - Juridische zaken en tuchtzaken
Luuk Arends, advocaat Gezondheidsrecht Dirkzwager advocaten & notarissen, redactielid GGZ en recht en voorzitter werkgroep alternatieve regelgeving voor Wet bopz in psychogeriatrie en verstandelijk gehandicaptenzorg

 • Actuele trends in rechtspraak
 • Grondslagen schadevergoeding 
 • Soorten machtigingen
 • Verplichtingen zorgaanbieder 
 • Bespreken van jurisprudentie 
PDF programma

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag
Greta van de Weerdhof
Greta van de Weerdhof
directeur/adviseur incompany & Wzd-nascholing
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl