Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Opleiding Wzd-functionaris in de gehandicaptenzorg

Speciaal voor de gehandicaptenzorg

Achtdaagse opleiding | diverse startdata

40 PE-punten

Sprekers

Universitair docent en onderzoeker zorgethiek en beleid, Universiteit voor Humanistiek

Brenda is sinds 1998 betrokken bij de rechten van kwetsbare mensen met een verstandelijke beperking en mensen met dementie.

Sinds 2005 is Brenda werkzaam bij het Amsterdam UMC als universitair docent en onderzoeker gezondheidsrecht. Vanaf 1 juni 2020 heet de nieuwe afdeling 'ethiek, recht en humaniora'.

Als onderzoeker is Brenda betrokken geweest bij verschillende onderzoeken, waarbij de nadruk ligt op de rechtspositie van kwetsbare personen. Daarnaast geeft ze regelmatig lezingen en trainingen aan een zeer gevarieerd publiek.

 

1e geneeskundige / arts verstandelijk gehandicapten Trajctum
Als arts voor verstandelijk gehandicapten is Channa de Winter werkzaam bij Trajectum. Zij is daar Wzd-functionaris en eerste geneeskundige. Daarnaast is zij lid van de commissie wet en regelgeving van de NVAVG en houdt zich vanuit die functie bezig met ontwikkelingen in de Wzd.
 

Beleidsmedewerker zorgbeleid,'s Heeren Loo

Justa houdt zich reeds 9 jaar vanuit haar eigen onderneming Bos Zorgtoezicht & Advies bezig 

  • - als onafhankelijk voorzitter met calamiteitenonderzoeken bij ernstig blijvend letsel of onnatuurlijke dood,
  • - met advisering van diverse zorgorganisaties in de langdurige zorg (veelal in crisissituaties zoals Verscherpt Toezicht ingesteld door de IGJ) op het gebied van het verbeteren van kwaliteit van zorg en veiligheid,
  • - scholingen,
  • - en voert ook onafhankelijk toezichtbezoeken/audits uit bij zorginstellingen in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en thuiszorg in opdracht van de RvB en/of RvT. 

Haar focus ligt op het inzicht krijgen in de risico’s op het gebied van kwaliteit van zorg en persoonlijk welbevinden van cliënten, veiligheid en het geven van concrete verbeteradviezen (leren en verbeteren binnen zorgorganisaties). 
Justa is van 2002 t/m 2012 werkzaam geweest bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (tegenwoordig IGJ), waarvan tussen 2006 en 2012 als Senior Inspecteur Ouderenzorg. 
Daarvoor was zij actief als verpleegkundige in een academisch ziekenhuis en de GGZ. Justa heeft HBO-Verpleegkunde en Medische Sociologie aan de UvA gestudeerd.
In 2019/2020 was Justa lid Raad van Toezicht met portefeuille Kwaliteit en Veiligheid van een landelijke thuiszorgorganisatie (welke werd overgenomen door een andere partij). 
Tijdens de coronacrisis is Justa eerst fulltime aan de slag gegaan bij een verpleeghuis omdat er extra handen aan het bed nodig waren. Zij werkte daarna nog een half jaar als oproepkracht.
Haar drijfveren zijn goede en liefdevolle zorg voor cliënten en focus op het morele kompas bij bestuur en toezichthouders van zorgorganisaties .
 

Kees Blankman heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit Utrecht en in 1976 is hij aan het werk gegaan bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de VU. Daar promoveerde hij in 1994 op het onderwerp 'Curatele voor personen met een geestelijke stoornis en bescherming op maat'. Tijdens zijn werk als onderzoeker en universitair docent heeft hij veel aandacht besteed aan de rechtsbescherming van wilsonbekwame meerderjarigen.

Sinds oktober 2019 is Kees Blankman bijzonder hoogleraar Juridische Bescherming van Ouderen en Meerderjarigen met Beperkingen aan de VU.

Luuk Arends is advocaat gezondheidsrecht bij Dirkzwager legal & tax. Naast zijn werkzaamheden is hij redactielid van het Journaal GGZ & Recht . In 2005 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam met het Proefschrift getiteld: `Psychogeriatrische patiënt en recht; Zorg voor vrijheidsbeperking´. In zijn praktijk heeft hij zich onder meer toegelegd op de juridische aspecten van het uitwisselen van persoonsgegevens in de gezondheidszorg en adviseert en procedeert hierover.

Monica werkt als senior jurist gezondheidsrecht & ethiek bij ’s Heeren Loo, een grote landelijke zorginstelling voor mensen met een beperking. Daarnaast geeft zij (bij)scholing vanuit haar scholingsbureau Smaragd aan zorgprofessionals en geeft zij workshops en lezingen (www.scholingsbureau-smaragd.nl). Ook schrijft zij regelmatig artikelen, bijvoorbeeld in het blad Klik voor begeleiders in de gehandicaptenzorg. Haar motto is: van Wet naar Zorgpraktijk.

Monica heeft een paramedische achtergrond en is in 2011 afgestudeerd als gezondheidsrechtjurist aan de Universiteit van Amsterdam. Haar specialisaties zijn: cliëntenrechten, vrijheidsbeperkingen (Zorg en Dwang/Wvggz), Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, Jeugdrecht en Ethiek. In 2017 rondde zij de postdoctorale opleiding ‘Ethiek in de zorgsector’ aan het Radboud Medisch Centrum in Nijmegen af en in 2021 de postdoctorale opleiding specialisatie gezondheidsrecht aan de Grotius academie. 

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag
Greta van de Weerdhof
Greta van de Weerdhof
directeur/adviseur incompany & Wzd-nascholing
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl