Belangrijke informatie COVID-19/Coronavirus

Hoe gaan wij om met coronamaatregelen tijdens onze nascholingen?

Lees verder

Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

8-daagse opleiding Wzd-functionaris in de ouderenzorg

Speciaal voor de ouderenzorg

Diverse data

40 PE-punten

Programma en data

De opleiding bestaat uit acht interactieve contactdagen van 10.00 tot 16.00 uur.

Data: 

 • Datareeks: 27 mei - 3 juni - 17 juni - 1 juli - 2 september - 16 september - 30 september - 14 oktober
 • Datareeks: woensdag 8 september - 29 september - 13 oktober - 27 oktober - 10 november - 24 november - 8 december - 22 december

Dag 1 - Inleiding Wet Zorg en Dwang (WZD)
Mr. dr. Brenda Frederiks, universitair docent en onderzoeker gezondheidsrecht, VUmc, afdeling sociale geneeskunde, hoofdredacteur Journaal ggz en recht (Sdu), diverse klachtencommissies en lid jurist centraal tuchtcollege gezondheidszorg
Mr. Sofie Steen, advocaat gezondheidsrecht Holla Advocaten, redactielid Journaal ggz en recht

 • Introductie Wet Zorg en Dwang
 • Vertegenwoordiging van de cliënt
 • Rechtsbescherming van cliënten
 • Registratie en toezicht 

Dag 2 - De rollen van de WZD-functionaris bij de toepassing van de WZD
Robert Helle, specialist ouderengeneeskunde ViVa! Zorggroep en jurist Helle - juridisch en medisch advies

 • De rechtspositie van de cliënt – ambulant en binnen een accommodatie
 • Welke eisen worden gesteld aan de medische verklaring?
 • Verlof / ontslag - hoe neemt de WZD-functionaris een zorgvuldige beslissing en verloop besluitvorming
 • Toetsen stappenplan onvrijwillige zorg door WZD-functionaris
 • Kwaliteitsborging en beperken onvrijwillige zorg
 • Informatieverstrekking cliënt en familie en externe instanties

Dag 3 - Ethische dilemma's
Dorothea Touwen, ethicus LUMC, docent en onderzoeker Medische Ethiek, Universiteit Leiden, voorzitter Raad van Advies Ethiek in de Zorgsector 

 • Inleiding in ethiek
 • Autonomie, wilsbekwaamheid, vertegenwoordiging, dwang en drang
 • Ethische dilemma’s aan de hand van casuïstiek
 • Wanneer kiezen voor veiligheid en wanneer voor vrijheid?
 • Worstelingen van mantelzorgers en perspectief familie

Dag 4 - Juridische zaken 
Luuk Arends
, advocaat Gezondheidsrecht Dirkzwager advocaten & notarissen, redactielid GGZ en recht en voorzitter werkgroep alternatieve regelgeving voor Wet bopz in psychogeriatrie en verstandelijk gehandicaptenzorg

 • Actuele trends in rechtspraak
 • Soorten machtigingen
 • Verplichtingen zorgaanbieder
 • Bespreken van jurisprudentie

Dag 5 - Taken en bevoegdheden van de WZD-arts in de praktijk 
Anna de Bruijn, specialist ouderengeneeskunde, WZD-arts, MBA
Roelie Dijkman, specialist ouderengeneeskunde, Zorggroep Solis

 • Verantwoordelijkheden bestuur en WZD-arts - rolverdeling
 • Samenwerking met collega's
 • Komen tot goede afspraken over onvrijwillige zorg
 • Minder ingrijpende alternatieven voor onvrijwillige zorg
 • Betekenis vrijheid en veiligheid voor de cliënt, arts en andere betrokkenen
 • Aanbevelingen voor de implementatie

Dag 6 - Toezicht en handhaving 
Justa Bos, directeur en eigenaar Bos Zorgtoezicht en Advies
Alda Peters, jurist en oud-inspecteur IGJ

 • Het wettelijk kader - welke taken en bevoegdheden heeft de Inspectie bij de toepassing van onvrijwillige zorg?
 • Toetsingskader en kwaliteitscriteria Wet Zorg en Dwang
 • Casuïstiek uit de praktijk
 • In dialoog – vragen uit de zorgpraktijk
 • Leerpunten en tips voor de WZD-arts / zorgorganisatie
 • Tips voor een goede relatie met de Inspectie

Dag 7 - De rol van het CIZ / het aanvragen van een RM
Niek Benedictus, adviseur analyse en advies CIZ
Marja de Bruin, specialist ouderengeneeskunde Geriant

 • De rol van het CIZ bij Wet Zorg en Dwang
 • Wat verwacht het CIZ van de zorginstelling?
 • Waar wordt een aanvraag op afgewezen?
 • Regeling Rechterlijke Machtiging
 • Opstellen van een geneeskundige verklaring

Dag 8 - Supervisie  en intervisie
Robert Helle, specialist ouderengeneeskunde ViVa! Zorggroep en jurist Helle - juridisch en medisch advies

De casuïstiek uit uw praktijk en die van uw medecursisten wordt deze dag onder supervisie besproken. Door middel van leergesprekken en de begeleiding van een coach leert u uw werk als WZD-functionaris beter uitvoeren.

 

PDF programma

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag
Greta van de Weerdhof
Greta van de Weerdhof
directeur
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl