Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

8-daagse opleiding Wzd-functionaris in de ouderenzorg

Speciaal voor (toekomstige) Wzd-functionarissen

Achtdaagse opleiding | diverse startdata

40 PE-punten

Programma en data

De 8-daagse opleiding tot Wzd-deskundige in de ouderenzorg bestaat uit acht interactieve contactdagen van 10.00 tot 16.00 uur.

Datareeks: 

 • Datareeks najaar 2023: donderdag 14 september - dinsdag 26 september - dinsdag 10 oktober - dinsdag 31 oktober - dinsdag 7 november - dinsdag 14 november - dinsdag 28 november - dinsdag 19 december 2023.
   
 • Datareeks voorjaar 2024: donderdag 7 maart - vrijdag 22 maart - vrijdag 5 april - vrijdag 19 april - vrijdag 17 mei - vrijdag 31 mei - vrijdag 14 juni - vrijdag 21 juni 2024.
   
 • Datareeks najaar 2024: woensdag 4 september - woensdag 18 september - vrijdag 4 oktober - woensdag 16 oktober - woensdag 6 november - woensdag 20 november - woensdag 4 december -  woensdag 18 december 2024.

Onderstaand vindt u het programma per dag met de subthema's in hoofdlijnen. 

Dag 1 - Inleiding Wet Zorg en Dwang (Wzd)
Mr. dr. Brenda Frederiks, universitair docent en onderzoeker gezondheidsrecht, VUmc, afdeling sociale geneeskunde, hoofdredacteur Journaal ggz en recht (Sdu), diverse klachtencommissies en lid jurist centraal tuchtcollege gezondheidszorg

 • Introductie Wet zorg en dwang
 • Vertegenwoordiging van de cliënt
 • Rechtsbescherming van cliënten
 • Registratie en toezicht 

Dag 2 - De rollen van de Wzd-functionaris bij de toepassing van de Wzd
Robert Helle, specialist ouderengeneeskunde ViVa! Zorggroep en jurist Helle - juridisch en medisch advies

Aan welke (juridische) eisen moet de praktische invulling van de verschillende rollen van de Wzd-functionaris voldoen? 

 • De rechtspositie van de cliënt – ambulant en binnen een accommodatie
 • Verlof / ontslag - hoe neemt de Wzd-functionaris een zorgvuldige beslissing en verloop besluitvorming
 • Uitgangspunten toetsen stappenplan onvrijwillige zorg door de Wzd-functionaris
 • Kwaliteitsborging en beperken onvrijwillige zorg
 • Wat houdt verantwoordelijk zijn bij de algemene gang van zaken op het terrein van het verlenen van onvrijwillige zorg in?
 • Verantwoordelijkheid, bevoegdheden en dilemma's binnen een organisatie en bij ketenzorg

Dag 2 is de aanzet tot een praktische invulling, waar onder andere op dag 7 verder op wordt ingegaan.

Dag 3 - Ethische dilemma's
Dorothea Touwen, ethicus LUMC, docent en onderzoeker Medische Ethiek, Universiteit Leiden, voorzitter Raad van Advies Ethiek in de Zorgsector 

 • Inleiding in ethiek
 • Autonomie, wilsbekwaamheid, vertegenwoordiging, dwang en drang
 • Ethische dilemma’s aan de hand van casuïstiek
 • Wanneer kiezen voor veiligheid en wanneer voor vrijheid?
 • Worstelingen van mantelzorgers en perspectief familie

Dag 4 - Toezicht en handhaving 
Justa Bos, directeur en eigenaar Bos Zorgtoezicht en Advies
Alda Peters, jurist en oud-inspecteur IGJ

 • Het wettelijk kader - welke taken en bevoegdheden heeft de Inspectie bij de toepassing van onvrijwillige zorg?
 • Toetsingskader en kwaliteitscriteria Wet Zorg en Dwang
 • Casuïstiek uit de praktijk
 • In dialoog – vragen uit de zorgpraktijk
 • Leerpunten en tips voor de Wzd-arts / zorgorganisatie
 • Tips voor een goede relatie met de Inspectie

Dag 5 - De rol van de zorgverantwoordelijke
Justa Bos, adviseur en toezichthouder

 • Wat is de rol van de zorgverantwoordelijke?
 • Hoe verhoudt zich deze rol t.o.v. Wzd-functionaris?
 • Stappenplan
 • Wat is onvrijwillige zorg?
 • Alternatieven voor onvrijwillige zorg

Dag 6 - Juridische zaken 
Luuk Arends, advocaat Gezondheidsrecht Dirkzwager advocaten & notarissen, redactielid GGZ en recht en voorzitter werkgroep alternatieve regelgeving voor Wet bopz in psychogeriatrie en verstandelijk gehandicaptenzorg

 • Actuele trends in rechtspraak
 • Soorten machtigingen
 • Verplichtingen zorgaanbieder
 • Bespreken van jurisprudentie

Dag 7 - Wzd-functionaris; van theorie naar praktijk
Riekje Kaptein, Specialist ouderengeneeskunde en jurist

Aan de hand van een dossier wordt er op een praktische manier ingegaan op bijvoorbeeld de volgende thema's:

 • Beoordeling en verslaglegging van onvrijwillige zorg en verlenging daarvan
 • Beoordeling en verslaglegging verlof en ontslag
 • Ongevraagde beoordeling dossiers, waar kijk je naar?
 • Toezicht op uitvoering van onvrijwillige zorg
 • Communicatie met het bestuur
 • Melding bij het IGJ, een laatste redmiddel?

Dag 8 - Supervisie  en intervisie
Robert Helle, specialist ouderengeneeskunde ViVa! Zorggroep en jurist Helle - juridisch en medisch advies

De casuïstiek uit jouw praktijk en die van jouw medecursisten wordt deze dag onder supervisie besproken. Door middel van leergesprekken en de begeleiding van een coach leer je jouw werk als Wzd-functionaris beter uitvoeren.

 

PDF programma

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag
Judith Vaessen
Judith Vaessen
Congrescoördinator
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl