Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Autismevriendelijke Mondzorg

Signaleren, ondersteunen en behandelen kan altijd beter

Woensdag 7 december 2022

Speciaal voor mondzorgprofessionals en begeleiders van mensen met ASS

Sprekers

Tandarts-gehandicaptenzorg bij de Stichting Bijzondere Tandheelkunde in Amsterdam en klinisch epidemioloog. Voorzitter van de Federatie Tandheelkundig Wetenschappelijke Verenigingen (FTWV), oud bestuurslid Vereniging Mondzorg voor Bijzondere Zorggroepen (VMBZ) en voormalig lid van KNMT- commissie bijzondere zorggroepen.

In een minicollege geeft Tandarts gehandicaptenzorg Sonja Kalf tips en adviezen aan de mondzorgverleners over het omgaan met mensen met autisme bij de behandeling. Klik op de link

https://www.youtube.com/watch?v=szpPOuN1dzM

Annelies is klinisch psycholoog en senior wetenschappelijk onderzoeker.  Gepromoveerd op Autisme Spectrum Stoornissen bij volwassenen.  Tevens was Annelies als voorzitter verbonden aan het ontwikkelen van de zorgstandaard Autismespectrumstoornissen. Zij is hoofd van het Autisme Expertisecentrum, consulent bij het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) en het Pieter Baan Centrum.

Verder is Annelies als docent werkzaam bij de RINO en Cure and Care. Daarnaast is ze verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven, redactielid van de Psycholoog en het wetenschappelijk tijdschrift autisme (WTA). Tenslotte is ze bestuurslid van FANN (Female Autism Network of the Netherlands).

Wie meer wil weten over de vele activiteiten en publicaties van Annelies kan naar haar website https://www.anneliesspek.nl

Chiel  heeft orthopedagogiek gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en werkt vanaf 1980 in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Vanaf 1997 heeft hij, wat later Driehoekskunde zou gaan heten, ontwikkeld. Sinds 2002 is hij als columnist aan het tijdschrift Klik verbonden. Vanaf 2013 werkt hij voor zichzelf vanuit zijn bedrijf Drienamiek. Chiel heeft vijf verschillende boeken geschreven: ‘Ouders op hun plek’, ‘Driehoekskunde’, ‘Moeders met een missie’, ‘Vasthoudend loslaten’ en ‘Jij bent een topper!’. Deze boeken gaan allemaal over de Driehoekskunde. Met zijn jongste zoon vormt hij de maatschap Drienamiek. Meer informatie: www.drienamiek.nl

Een fraai uitgangspunt van Chiel is: “Dé cliënt bestaat niet; het is in de eerste plaats altijd het kind van een moeder”

Ellen Zwart is communicatietrainer & mondhygiënist en was werkzaam als docent communicatie en mondhygiëne bij de opleiding Mondzorgkunde te Amsterdam van de Hogeschool INholland. Zij heeft 20 jaar als mondhygiënist in de gehandicaptenzorg gewerkt en in algemene praktijken. Sinds 2005 heeft zij een praktijk voor training & coaching in de gezondheidzorg.

Esther is Gz-psycholoog, cognitief gedragstherapeut, dialectisch gedragstherapeut en EMDR-therapeut. Zij is werkzaam bij Karakter bij de zorglijn Neurobiologische Ontwikkelingsstoornissen (ASS-ADHD) binnen het Universitair Centrum in Nijmegen. Hier behandelt zij kinderen en jongeren met autisme en Post Traumatische Stress Stoornis en doet hierbij onderzoek naar de werking van EMDR bij deze groep. Verder is zij lid van de Special Interest Group EMDR en Autisme.

Esther is mede auteur van het boek “Inquiry-Based Stress Reduction in de praktijk. The Work van Byron Katie in psychotherapie”. Ook heeft zij aan het ‘Handboek EMDR bij kinderen en jongeren’ en het ‘Praktijkboek EMDR deel II - Toepassingen voor nieuwe patiëntengroepen en stoornissen’ hoofdstukken verzorgd. Ook is Esther docent bij RINO-groep Utrecht waar zij les geeft in Traumasensitief hulpverlenen.

Een mooie uitspraak van Esther is: "Blijf zoeken, er is altijd weer verandering mogelijk."

Margreet is mondhygiënist bij Vanboeijen - een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in Drenthe. Zij volgde in 2019 een cursus contact-clown bij Inspel en rondde in december 2020 de post-HBO-opleiding muziekagogie bij Artiance af. Haar afstudeerproject “Muziek in de mondzorg? Zet daar je tanden maar in ... muziekagogie in de mondzorg aan mensen met een verstandelijke beperking” geeft een inkijkje hoe muziek, klanken, geluid, stemgebruik, instrumenten en non-verbale communicatie in te zetten om contact te maken, contact te houden of contact te herstellen. Muziek ter ontspanning, afleiding of voor ontlading van opgebouwde spanning in de mondzorg. Dit alles voor, tijdens en na een bezoek aan een mondzorgverlener. Ook heeft Margreet meegewerkt aan het prachtige casusboek van Henk Algra “Van puzzel naar maatwerk. Omgaan met bijzondere patiënten in de mondzorg." Het betreft de casussen Finn (blz 53), Lisa (blz79), Fred (blz 85) en Annemarie (blz 163).

Een mooi interview met Margreet is te lezen in Dental Tribune. Klik op de link

https://nl.dental-tribune.com/news/met-hulp-van-muziek-kunnen-we-veel-mensen-toch-goed-behandelen

Monica werkt als senior jurist gezondheidsrecht & ethiek bij ’s Heeren Loo, een grote landelijke zorginstelling voor mensen met een beperking. Daarnaast geeft zij (bij)scholing vanuit haar scholingsbureau Smaragd aan zorgprofessionals en geeft zij workshops en lezingen (www.scholingsbureau-smaragd.nl). Ook schrijft zij regelmatig artikelen, bijvoorbeeld in het blad Klik voor begeleiders in de gehandicaptenzorg. Haar motto is: van Wet naar Zorgpraktijk.

Monica heeft een paramedische achtergrond en is in 2011 afgestudeerd als gezondheidsrechtjurist aan de Universiteit van Amsterdam. Haar specialisaties zijn: cliëntenrechten, vrijheidsbeperkingen (Zorg en Dwang/Wvggz), Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, Jeugdrecht en Ethiek. In 2017 rondde zij de postdoctorale opleiding ‘Ethiek in de zorgsector’ aan het Radboud Medisch Centrum in Nijmegen af en in 2021 de postdoctorale opleiding specialisatie gezondheidsrecht aan de Grotius academie. 

Robert is sinds 1994 fysiotherapeut van beroep. Al vrij snel ben is hij zich gaan specialiseren in de sensorische informatieverwerking. Hij heeft vele jaren werkervaring opgedaan bij Lunet zorg te Eindhoven. Via mijn werk bij het CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise) kwam ik op vele plaatsen en in zeer uiteenlopende settingen terecht om onderzoeken af te nemen bij mensen met sensorsiche informatievewerkingsproblemen. Van jong (vanaf 4 jaar) tot oud (80+)

In 2015 besloot Robert te starten als Prikkelcoach. Hij zet zijn kennis en ervaring in bij kinderen en volwassenen bij wie de prikkelverwerking niet helemaal goed verloopt. Dat kunnen mensen zijn met een diagnose als autisme, dementie of ADHD. Maar ook mensen zon der diagnose ervaren soms flinke problemen in de prikkelverwerking. Naast Prikkelcoach is Robert ook in dienst bij Squease (Squease maakt drukvesten) en bij Anders Kijken naar Kinderen (opleidingsinstituut). Hij is co-auteur van het boek ‘Prikkels in de groep!’

Is autismespecialist met 25 jaar onderwijservaring in regulier en speciaal onderwijs. Suzanne is Cum Laude geslaagd voor haar master SEN studie (2014). Zij won met haar onderzoek ‘Autisme, een andere wereld’ de Fontys ‘Denk groter prijs 2014′ en de prestigieuze NVA-HanneMieke prijs. Zij schreef de boeken ‘Autisme anders bekijken’ (2015) en 'Vind je eigen weg met jouw autisme' (2018). Daarnaast ontwikkelde zij ontwikkelde het Autismepaspoort en de Jouw Autisme Methodiek (2022).

Suzanne wil mensen inspireren om vérder te kijken dan het gedrag dat je ziet. Ze verzorgt allerhande scholing over autisme, is voorzitter van de NVA Expertgroep Autisme & Onderwijs en wordt door het CCE ingezet als consulent autisme.  De combinatie van haar zeer brede theoretische kennis, praktijkervaring en het feit dat zij zelf ervaringsdeskundige is, ervaren deelnemers als zeer boeiend en inspirerend. "De manier waarop Suzanne de cursus geeft is inspirerend, sprankelen, positief en enthousiast!"

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag
Sharah Wisman
Sharah Wisman
congresontwikkelaar en -coördinator
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl