Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Dit congres heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van congressen, cursussen en opleidingen.

Autismevriendelijke Mondzorg

Signaleren, ondersteunen en behandelen kan altijd beter

Woensdag 7 december 2022

Speciaal voor mondzorgprofessionals en begeleiders van mensen met ASS

Congres

Benieuwd welke voorzorgsmaatregelen wij treffen mbt Covid-19/Corona?

Uit (inter)nationaal onderzoek blijkt dat ‘mondgezondheid en autismespectrumstoornis (ASS)’ gedurende de gehele levensloop meer aandacht nodig heeft. Een tandartspraktijk kan voor kinderen, adolescenten, volwassenen en oudere patiënten met autisme al snel een bron van spanning, stress en angst zijn. Hoe gaat u hier als mondzorgverlener mee om? Een “one size fits all” aanpak voor patiënten is niet voorhanden. Wel kunnen (nieuwe) inzichten bijdragen aan een betere autismevriendelijke mondzorg. Met dit congres hopen wij hieraan een impuls te geven.

Mondzorgverleners kunnen dit niet solistisch realiseren. Het is onontkoombaar dit meer en meer in multidisciplinair verband te gaan doen. Tijdens dit congres gaat u hiermee aan de slag. Experts vanuit verschillende disciplines op het gebied van autismespectrumstoornis zijn uitgenodigd om hun specifieke aanpak en visie over te brengen en u als mondzorgverlener handvatten te bieden voor autismevriendelijkere mondzorg.

Wilt u autismevriendelijker werken? Volg dan deze praktische én verdiepende studiedag!

Tijdens dit congres krijgt u onder meer antwoord op onderstaande vragen:

  • Hoe krijgt u als mondzorgverlener een goed beeld van de individuele cliënt met autisme?
  • Hoe kunt u uw cliënt het beste ondersteunen met behulp van specifieke non-farmacologische interventies, zoals het inzetten van muziek en diepe druk?
  • Hoe gaat u om met keuzes en dilemma’s in de autismevriendelijke mondzorg met inachtneming van o.a. de Wet Zorg en Dwang?
  • Hoe kunnen stress, angst en trauma voorkomen worden vóór, tijdens en na een consult?
  • Wat te doen bij voedingsstoornissen en eetproblemen?
  • Hoe de preventieve mondzorg in te richten?
  • Hoe adequaat om te gaan met ouders/groepsleiding?

In de middag volgt u twee verschillende verdiepingssessies/workshops naar keuze.

(Vereiste) voorkennis
Als u zich heeft ingeschreven ontvangt u een aantal digitale publicaties ter voorbereiding van het congres. Aangeraden wordt hiervan kennis te nemen. Het maakt het volgen van het congres eenvoudiger.

Voor dit congres is het mogelijk om fysiek óf online deel te nemen. 

Bij de 4e inschrijving is de 5e gratis!

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik je graag verder!

Stel je vraag
Sharah Wisman
Sharah Wisman
Congresontwikkelaar & Accountmanager
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl