Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Dit congres heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van congressen, cursussen en opleidingen.

Het foetaal alcoholsyndroom (FAS)

Voorkomen, herkennen, diagnosticeren en ondersteuning bieden

Donderdag 23 april 2015

Sprekers

Martha Krijgsheld is pleegmoeder en voorzitter van de FAS-stichting. De FAS stichting is opgericht in 2002 door een aantal enthousiaste mensen die bij toeval in aanraking zijn gekomen met het FAS. Het doel van de stichting is het geven van voorlichting over FAS aan het brede publiek en ondersteuning bieden aan families en hulpverlening. 

In de EO-uitzending "'t zal je maar gebeuren" komt Martha Krijgsheld aan het woord. „We wisten dat de moeder van Steffan dronk. Hij moest afkicken toen hij bij ons kwam wonen”, zegt pleegmoeder Martha Krijgsheld. “Hij zweette enorm, overstrekte zich voortdurend en kon bijna niet huilen. De eerste zes maanden waren erg zwaar, maar ik dacht: we moeten er doorheen, daarna wordt het beter.” Een ouder broertje, Bert, woonde al bij haar. „Hij was twee toen hij kwam en ik te horen kreeg dat hij FAS had, maar omdat verder niemand me kon uitleggen wat dat was, kon ik er niets mee.” In het begin bloeide hij enorm op, maar dat stokte na een half jaar. „Hij begon zich vreemd te gedragen, kon heel agressief worden en was steeds moeilijker te bereiken.”
Zie ook de uitzending "Beschadigde Engelen".

Een heel breed scala aan hulpverleners komt, soms zonder het zelf te weten, in aanraking met kinderen of volwassenen met FAS. Niet alleen psychisch, maar ook fysiek zijn ze beschadigd. De FAS-stichting startte het project "Hulpverleners aan het woord", hier leert u meer over FAS in verschillende disciplines van de zorg


Wilma Noteborn is als stafmedewerker en trainer werkzaam bij GGZ-instelling Mondriaan in Zuid-Limburg. Zij heeft meer dan 18 jaar ervaring in de verslavingszorg als preventiemedewerker, projectleider en trainer. Zij heeft zich de laatste jaren met name toegelegd op het bijscholen van zorgprofessionals in het signaleren en bespreekbaar maken van alcoholgebruik bij patiënten in de eerstelijns zorg. Zij verzorgt o.a. nascholingen voor zorggroepen (huisartsen en praktijkondersteuners GGZ), de Huisartsenopleiding in Maastricht en andere zorgprofessionals. Zij maakt hierbij gebruik van de principes van Motiverende Gespreksvoering.

Zij is initiatiefnemer van de gratis app/mobiele website Alcoholkompas die huisartsen en andere zorgprofessionals ondersteunt in het signaleren en bespreekbaar maken van alcoholgebruik.

Enkele jaren geleden maakte zij met subsidie van de Versterking Eerste Lijn Zuid-Nederland (VEZN) en het Partnership Vroegsignalering Alcohol een eLearning voor verloskundigen (klik hier voor meer informatie). De eLearning biedt verloskundigen (in opleiding) praktische handvatten om alcoholgebruik bij zwangere vrouwen bespreekbaar te maken. De eLearning werd in 2014 samen met Stichting Het Witte Bos verspreid onder alle verloskundigen in Nederland.

Wilma Noteborn heeft een bijdrage geleverd aan een aantal publicaties:

  • Alcoholproblematiek bij ouderen,  Huisarts en Wetenschap, mei 2013
  • Alcoholgebruik bij ouderen, Tijdschrift GZ-Psychologie, april 2014
  • Alcoholgebruik bespreekbaar maken bij zwangere vrouwen, Tijdschrift voor Verloskunde, december 2014
  • Handboek Revalidatiepsychologie, hoofdstuk Motiverende gespreksvoering in de revalidatiesetting, november 2014
  • Alcohol? Even niet! Tijdschrift voor Verloskunde, december 2014
Oproep - verloskundigen gezocht

In samenwerking met de Universiteit Maastricht wordt op dit moment het effect van de eLearning voor verloskundigen onderzocht. Wilt u een bijdrage leveren aan het verbeteren van het bespreekbaar maken van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap in de verloskundigenpraktijk, neem dan deel aan dit onderzoek van masterstudente Health Promotion Alina Tolksdorf. Het doorlopen van de eLearning levert u bovendien 2 accreditatiepunten op van de KNOV. Het meedoen aan een voor- en nameting kost 15-20 minuten per keer. Ook verloskundigen in opleiding kunnen meedoen. Zij krijgen een certificaat van deelname voor hun portfolio.

Meer informatie en aanmelden? Klik hier

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag
Vicky Bartelink
Vicky Bartelink
congresmanager
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl