Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Dit congres heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van congressen, cursussen en opleidingen.

Het foetaal alcoholsyndroom (FAS)

Voorkomen, herkennen, diagnosticeren en ondersteuning bieden

Donderdag 23 april 2015

Programma

9.00
Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

9.30
Opening door de dagvoorzitter
Martha Krijgsheld (meer informatie), voorzitter FAS Stichting en pleegmoeder 

9.45
Een korte introductie - wat is FAS(D)?
Rudi Kohl,  kinderarts en FAS-deskundige, Inter-Psy

  • Wat is FAS?
  • Hoe kunt u FAS op het eerste gezicht herkennen bij kinderen en volwassenen?
10.15
Waarom is alcoholconsumptie tijdens de zwangerschap eigenlijk gevaarlijk?
Ernst van Faassen, fysicus, Nefrologie Leiden Universitair Medisch Centrum
  • Wat is het promillage van het ongeboren kind waarvan de moeder alcohol gedronken heeft?
  • Wat doet alcohol met de foetus?
  • Kwetsbaarheden van het ongeboren kind in verschillende stadia van de zwangerschap
11.00
Koffie- en theepauze

11.15
Casuïstiek vanaf de FAS-poli
Dianne Wesselink, orthopedagoog en gz-psycholoog bij FAS polikliniek, Gelre ziekenhuizen

  • Het belang van het stellen van een (vroege) diagnose FAS - herkenning, co-morbiditeit en toekomstperspectief
  • Wat is de impact van het stellen van de diagnose FAS op het kind en het gezin?
  • Voorbeelden uit de praktijk van de FAS-poli
12.00
Forum - stel uw vragen aan de deskundigen
Met medewerking van de sprekers van het ochtendprogramma en een volwassene met FAS. Onder leiding van dagvoorzitter Martha Krijgsheld.

Dit forum begint met het voorlezen van een kort dagboekfragment van een biologische moeder van een kind met FAS. Vervolgens vertelt een volwassene met FAS beknopt haar persoonlijke verhaal. U krijgt de gelegenheid uw vragen te stellen aan alle aanwezige (ervarings)deskundigen.

13.00
Lunchpauze

14.00 - 16.00 
Verdiepingssessies
U kunt kiezen uit één van onderstaande sessies:

A - Het bespreekbaar maken van alcoholconsumptie tijdens de zwangerschap
Wilma Noteborn (meer informatie), stafmedewerker en trainer bij Mondriaan, ontwikkelaar van een eLearning voor verloskundigen

Onterecht gaan zorgprofessionals er vanuit dat zwangere vrouwen geen alcohol drinken. Daarnaast worden zwangere vrouwen gerustgesteld met de onjuiste informatie dat 'een wijntje af en toe geen probleem is'. Ook bij beperkte alcoholconsumptie kan het ongeboren kind gevaar lopen op gezondheidsschade. Is het bespreekbaar maken van alcoholconsumptie tijdens de zwangerschap inmenging in het privéleven van de zwangere? Wat zijn risicogroepen? Hoe maakt u alcoholconcumptie op een laagdrempelige manier bespreekbaar? Met welke informatie biedt u de zwangere vrouw en haar partner de juiste ondersteuning?

B - Het stellen van de diagnose FAS - fysieke en psychische aspecten
Rudi Kohl, kinderarts en FAS-deskundige en Salima Kamp, psycholoog en orthopedagoog, beiden werkzaam bij Inter-Psy 

Zodra de diagnose FAS gesteld wordt, vallen er veel puzzelstukken op hun plek. In deze verdiepingssessie krijgt u inzicht in diagnosticeren op basis van fysieke en psychologische kenmerken. Hierbij wordt gebruikgemaakt van richtlijnen zoals de 4-digit diagnostic code. U krijgt gelegenheid uw vragen en casuïstiek in te brengen.

C - Begeleiding van kinderen met FAS en hun ouders
Jan de Vries (meer informatie), orthopedagoog en gz-psycholoog bij Zo! Zorgoplossingen

Het begeleiden van FAS-kinderen en het gezin waarin ze opgroeien vereist een helicopterview. Het is belangrijk om te kijken naar de impact van FAS op het leven van het kind en zijn/haar gezin. Waar moet u op letten? Ook krijgt u een inkijkje in de ervaringen van ouders met FAS-kinderen; wat heeft hen geholpen en wat vinden zij belangrijk? Krijg inzicht in het brede spectrum van FAS en leer hoe u door middel van ouderbegeleiding passende ondersteuning kunt bieden. 

16.00
Einde programma

PDF programma

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag
Vicky Bartelink
Vicky Bartelink
congresmanager
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl