Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Dit congres heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van congressen, cursussen en opleidingen.

Wilsonbekwaamheid

Theorie en praktijk

Woensdag 13 april

Ook online via livestream te volgen!

Accreditatie

Deze studiedag is geaccrediteerd voor:

 • Specialisten ouderengeneeskunde - ABAN (5 pnt toegekend)
 • Geriaters - ABAN (5 pnt toegekend)
 • Artsen verstandelijk gehandicapten - ABAN (5 pnt toegekend)
 • Psychiaters - ABAN (5 pnt toegekend)
 • Psychologen - NIP Eerstelijnspsychologie - (5 pnt toegekend)
 • Psychologen - NIP/ Kinder- en jeugdpsychologen/orthopedagogen - NIP K&J/NVO (5.5 pnt, herregistratie, 1 pnt behandeling, 1 pnt diagnostiek en 1 pnt overige taken)
 • Maatschappelijk werkers - Registerplein (5.5 pnt toegekend)
 • Verpleegkundigen - Kwaliteitsregister V&V (5 pnt toegekend)
 • Verpleegkundig specialist - VSR (5 pnt toegekend)
 • Tandartsen - Kwaliteitsregister tandartsen - KRT (5 pnt toegekend) 
 • Wettelijke Vertegenwoordigers - Horus (5 punten toegekend)
 • Notarissen - KNB (5 pnt toegekend)
 • Artsen Maatschappij & Gezondheid - ABAN (5 pnt toegekend)
 • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd - SKJ (5 pnt via NIP K&J/NVO)
 • Physician Assistants - NAPA (5 pnt via ABAN)
 • Vertrouwensartsen kindermishandeling en huiselijk geweld - VVAK (VA-specifiek, 5 pnt toegend)
 • Huisartsen - ABAN (5 pnt toegekend)

NB: Voor online deelname geldt dat ABAN accreditatie alleen toegekend wordt als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
- u beantwoordt tussentijdse vragen tijdens deelname   
- u vult aan het eind van de dag (of de dag erna) een eindtoets met multiple choice vragen in, waarvan 70% correct beantwoord dient te zijn.

Heeft u een suggestie voor accreditatie? Mail dan naar s.wisman@medilex.nl en wij nemen uw verzoek in overweging. 

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag
Sharah Wisman
Sharah Wisman
congresontwikkelaar en -coördinator
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl