Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Wilsonbekwaamheid

Theorie en praktijk

20 december 2023 | Hotel Theater Figi Zeist

Programma

 

 09:00 -  Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

 09:30 - Opening door de dagvoorzitter
Kees Blankman,
Bijzonder hoogleraar Juridische bescherming van ouderen en meerderjarigen met beperkingen en rechter-plv

 09:45 - Juridische aspecten bij wilsonbekwaamheid
Kees Blankman, Bijzonder hoogleraar Juridische bescherming van ouderen en meerderjarigen met beperkingen en rechter-plv

 • Wettelijke kaders van wilsonbekwaamheid en vertegenwoordiging
 • Rechterlijk toezicht op vertegenwoordigers
 • Conflicten bij wilsonbekwaamheid
 • Wilsverklaring, volmacht en levenstestament 
 • De zelfbenoemde vertegenwoordiger

 10:30 - Criteria voor het beoordelen van wilsbekwaamheid
Astrid Vellinga, psychiater en plv-geneesheer-directeur Mentrum Arkin

 • Beoordeling van wilsbekwaamheid – wat is een houdbaar criterium?
 • Wie is de beoordelaar? En waar kan je tegenaan lopen?
 • Waarborgen beoordeling – ondersteuning van en afstemming op de patiënt 
 • Valkuilen in gespreksvoering en beoordeling 

 11:15 - Koffie- en theepauze

 11:30 - Procedures, vertegenwoordigers en kwaliteit(seisen)
Kees Blankman,
Bijzonder hoogleraar Juridische bescherming van ouderen en meerderjarigen met beperkingen en rechter-plv

 • Het besluit kwaliteitseisen curatoren, bewindvoerders en mentoren
 • Vertegenwoordigers op grond van WZD/Wvggz en wilsverklaringen
 • Goede vertegenwoordiging en goed toezicht
 12:15 – Vragen en discussie
Onder leiding van de dagvoorzitter, met medewerking van de sprekers
 

 12:45 – Afsluiting ochtendprogramma door dagvoorzitter Kees Blankman

 13:00 - Lunchpauze

 14:00 - 16:00 uur - U kunt kiezen uit één van de onderstaande praktijksessies:

A - GGZ
Diederik de Rooy, psychiater bij Transparant Leiden 

 • Chronische psychiatrische patiënten en wilsbekwaamheid: theorie en praktijk
 • Wilsonbekwaamheid, vervangende toestemming, verzet en ernstig somatisch nadeel
 • De rol van derden, zoals medebehandelaren, familie, naasten, mentor, curator
 • De wettelijke vertegenwoordiger en goed vertegenwoordigerschap
 • Casuïstiek bespreken*

B - Ouderenzorg - kansen en knelpunten
 Riekje Kaptein, specialist ouderengeneeskunde en jurist

 • Ondersteuning familie en naasten - hoe ver gaat u? Wat doet u bij een meningsverschil?
 • Keuzes rondom de plaats van verblijf - wat is goed en wie beslist?
 • Verschil vaststellen wilsbekwaamheid WGBO / WZD
 • Beoordeling op verzoek van de notaris
 • Beoordeling bij 'ingaan' levenstestament en andere juridische procedures
C - Gehandicaptenzorg
Monica de Visser, senior jurist gezondheidsrecht en ethiek 's Heeren Loo
 
 • Casuïstiek bespreken*
 • Rechten en plichten van zorgprofessionals en mentoren
 • Een conflict met de mentor? Hoe gaat u hiermee om?

* Casuïstiek graag vooraf aanleveren via l.vanbeek@medilex.nl

Het programma kan tussentijds nog iets wijzigen. Mocht dit zo zijn dan brengen we u per mail hiervan op de hoogte.

 

PDF programma

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag
Lotte van Beek
Lotte van Beek
Junior congresontwikkelaar en -coördinator
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl