Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Wilsonbekwaamheid

Theorie en praktijk

3 april 2024 | NH Amersfoort

Programma

 

 09:00 -  Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

 09:30 - Opening door de dagvoorzitter
Kees Blankman,
Bijzonder hoogleraar Juridische bescherming van ouderen en meerderjarigen met beperkingen en rechter-plv

 09:45 - Juridische aspecten bij wilsonbekwaamheid
Kees Blankman, Bijzonder hoogleraar Juridische bescherming van ouderen en meerderjarigen met beperkingen en rechter-plv

 • Wettelijke kaders van wilsonbekwaamheid en vertegenwoordiging
 • Rechterlijk toezicht op vertegenwoordigers
 • Conflicten bij wilsonbekwaamheid
 • Wilsverklaring, volmacht en levenstestament 
 • De zelfbenoemde vertegenwoordiger

 10:30 - Criteria voor het beoordelen van wilsbekwaamheid
Astrid Vellinga, psychiater en plv-geneesheer-directeur Mentrum Arkin

 • Beoordeling van wilsbekwaamheid – wat is een houdbaar criterium?
 • Wie is de beoordelaar? En waar kan je tegenaan lopen?
 • Waarborgen beoordeling – ondersteuning van en afstemming op de patiënt 
 • Valkuilen in gespreksvoering en beoordeling 

 11:15 - Koffie- en theepauze

 11:30 - Procedures, vertegenwoordigers en kwaliteit(seisen)
Kees Blankman,
Bijzonder hoogleraar Juridische bescherming van ouderen en meerderjarigen met beperkingen en rechter-plv

 • Het besluit kwaliteitseisen curatoren, bewindvoerders en mentoren
 • Vertegenwoordigers op grond van WZD/Wvggz en wilsverklaringen
 • Goede vertegenwoordiging en goed toezicht
 12:15 – Vragen en discussie
Onder leiding van de dagvoorzitter, met medewerking van de sprekers
 

 12:45 – Afsluiting ochtendprogramma door dagvoorzitter Kees Blankman

 13:00 - Lunchpauze

 14:00 - 16:00 uur - Je kunt kiezen uit één van de onderstaande praktijksessies:

A - GGZ
Diederik de Rooy, psychiater bij Transparant Leiden 

 • Chronische psychiatrische patiënten en wilsbekwaamheid: theorie en praktijk
 • Wilsonbekwaamheid, vervangende toestemming, verzet en ernstig somatisch nadeel
 • De rol van derden, zoals medebehandelaren, familie, naasten, mentor, curator
 • De wettelijke vertegenwoordiger en goed vertegenwoordigerschap
 • Casuïstiek bespreken*

B - Ouderenzorg - kansen en knelpunten
 Riekje Kaptein, specialist ouderengeneeskunde en jurist

 • Ondersteuning familie en naasten - hoe ver ga je? Wat doe je bij een meningsverschil?
 • Keuzes rondom de plaats van verblijf - wat is goed en wie beslist?
 • Verschil vaststellen wilsbekwaamheid WGBO / WZD
 • Beoordeling op verzoek van de notaris
 • Beoordeling bij 'ingaan' levenstestament en andere juridische procedures
C - Gehandicaptenzorg
Monica de Visser, senior jurist gezondheidsrecht en ethiek 's Heeren Loo
 
 • Casuïstiek bespreken*
 • Rechten en plichten van zorgprofessionals en mentoren
 • Een conflict met de mentor? Hoe ga je hiermee om?

* Casuïstiek graag vooraf aanleveren via olaurs@medilex.nl

Het programma kan tussentijds nog iets wijzigen. Mocht dit zo zijn dan brengen we je per mail hiervan op de hoogte.

 

PDF programma

Bij de 4e inschrijving is de 5e gratis!

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik je graag verder!

Stel je vraag
Olaf Laurs
Olaf Laurs
DGA
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl