Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Dit congres heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van congressen, cursussen en opleidingen.

Wilsonbekwaamheid

Theorie en praktijk

3 april 2024 | NH Amersfoort

Sprekers

Kees Blankman heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit Utrecht en in 1976 is hij aan het werk gegaan bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de VU. Daar promoveerde hij in 1994 op het onderwerp 'Curatele voor personen met een geestelijke stoornis en bescherming op maat'. Tijdens zijn werk als onderzoeker en universitair docent heeft hij veel aandacht besteed aan de rechtsbescherming van wilsonbekwame meerderjarigen.

Sinds oktober 2019 is Kees Blankman bijzonder hoogleraar Juridische Bescherming van Ouderen en Meerderjarigen met Beperkingen aan de VU.

Astrid Vellinga studeerde in 1998 af aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 2006 op de thesis: To know or not to be. An instrument to assess decision making capacity of cognitively impaired elderly patients.

Sinds 2008 is Astrid werkzaam als psychiater bij Mentrum (onderdeel van Arkin), en plaatsvervangend geneesheer-directeur van Arkin.

Ook is Astrid Vellinga als auteur betrokken bij onderzoek en publicaties op het gebied van (Geriatrische) Psychiatrie, met als aandachtsgebieden wilsbekwaamheid, herstel en ethiek.

Diederik de Rooy studeerde geneeskunde en rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. Hij promoveerde aan dezelfde universiteit op een proefschrift over gewrichtsschade bij Reumatoïde Artritis, en deed aansluitend de opleiding tot psychiater in het Leids Universitair Medisch Centrum.  Na zijn registratie als psychiater in 2018 is hij twee jaar als ziekenhuispsychiater en onderwijscoördinator verbonden geweest aan dit ziekenhuis. Sinds 2018 is hij ook verbonden aan Transparant Leiden, sinds 2021 is hij hier geneesheer-directeur. Daarnaast verricht hij consultaties ten behoeve bedrijfs- en verzekeringsartsen via Ergatis en Priocura. Hij is redactielid van het tijdschrift GZ-psychologie, en verricht wetenschappelijk onderzoek op het gebied van patiëntveiligheid en just culture en de impact van psychiatrische aandoeningen bij professionals in de luchtvaart en andere high-performance beroepsgroepen.

Monica werkt als senior jurist gezondheidsrecht & ethiek bij ’s Heeren Loo, een grote landelijke zorginstelling voor mensen met een beperking. Daarnaast geeft zij (bij)scholing vanuit haar scholingsbureau Smaragd aan zorgprofessionals en geeft zij workshops en lezingen (www.scholingsbureau-smaragd.nl). Ook schrijft zij regelmatig artikelen, bijvoorbeeld in het blad Klik voor begeleiders in de gehandicaptenzorg. Haar motto is: van Wet naar Zorgpraktijk.

Monica heeft een paramedische achtergrond en is in 2011 afgestudeerd als gezondheidsrechtjurist aan de Universiteit van Amsterdam. Haar specialisaties zijn: cliëntenrechten, vrijheidsbeperkingen (Zorg en Dwang/Wvggz), Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, Jeugdrecht en Ethiek. In 2017 rondde zij de postdoctorale opleiding ‘Ethiek in de zorgsector’ aan het Radboud Medisch Centrum in Nijmegen af en in 2021 de postdoctorale opleiding specialisatie gezondheidsrecht aan de Grotius academie. 

Specialist ouderengeneeskunde en jurist

Bij de 4e inschrijving is de 5e gratis!

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik je graag verder!

Stel je vraag
Olaf Laurs
Olaf Laurs
DGA
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl