Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Ziekte in het gezin

Begeleiden van kinderen en jongeren met een ernstig zieke ouder

Dinsdag 3 december 2024

Programma

 09:00 - Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

 09:30 - Opening door de dagvoorzitter
Swanny Kremer
, filosoof/ethicus en onderzoeker in de Mesdagkliniek

 • Introductie van dit zorgthema 
 • Incidentie in Nederland

 09:45 - ‘Diagnosis dying’: Wat is het en hoe kun je mensen hierop voorbereiden? 
Linda Speijers-van der Plas
, internist-oncoloog en palliatief specialist

 • Wat betekent keuzes maken bij ernstige ziekte? 
 • Welke informatie heb je nodig? Aan de hand van Scenario sketching 
 • Samen keuzes vastleggen: Advance Care Planning
 • (H)erkenning van de stervensfase
 • (On)mogelijkheden in het behandelen van symptomen

 10:45 - Koffie- en theepauze

 11:00 - Kanker bij een ouder: de impact op het gezin
Dineke Verkaik, psychotherapeut en orthopedagoog-generalist bij GGz Centraal en meegewerkt aan het onderzoek 'Gezin en kanker' bij de Universiteit van Utrecht

 • Hoe is het aanpassingsproces van een gezin in tijden van ziekte?
 • Wat laten kinderen zien op het gebied van traumatische stress symptomen?
 • Hoe kun je de methode 'de drie taken van voorbereid zijn' inzetten bij het begeleiden van een gezin? 

 12:00 - Ziekte in het gezin - ervaringsverhaal
Swanny Kremer, filosoof/ethicus en onderzoeker in de Mesdagkliniek

 • Mijn ervaring met ziekte in het gezin
 • Wat had ik als patiënt nodig van de hulpverlening? 

 12:30 - Lunchpauze

 Verdiepingssessies: 13:30 - 16:00 uur
13:30 - Verdiepingssessie ronde 1
Je kunt een keuze maken uit één van de onderstaande verdiepingssessies.
Sessie A - “Kinderen betrekken tijdens de palliatieve fase: je kunt het maar één keer doen...” duurt 2 rondes en zal tot 16:00 uur gepland staan. Je kunt bij de sessie B, C en D een combinatie maken van 2 sessies naar voorkeur.

14:30 - Koffie- en theepauze

14:45 - Verdiepingssessie ronde 2

Je kunt een keuze maken uit verdiepingssessies B, C of D.
 
16:00 - Einde programma
_______________________________________________________ 


A - Kinderen betrekken tijdens de palliatieve fase: je kunt het maar één keer doen... 
Tanja van Roosmalen, rouw- en verliestherapeut en orthopedagoog met een eigen praktijk in verliesbegeleiding
 

Als een vader of moeder ongeneeslijk ziek is en op (korte) termijn gaat overlijden, weet je één ding zeker: niets zal de kinderen kunnen beschermen tegen dit aankomende verlies. Dit druist volledig in tegen het gevoel van elke ouder. Dus is de vraag: hoe betrekken en ondersteunen we kinderen zo goed mogelijk? De manier waarop kinderen worden ondersteund tijdens de palliatieve (en terminale) fase is bepalend voor hoe zij hieraan later betekenis geven. Het legt dus een belangrijk fundament voor de manier waarop ze het verlies van een vader of moeder integreren in hun verdere leven. Want hoe betrek je een kind in de terminale fase en rondom overlijden? Welke aandachtspunten moet je als professional in acht nemen als er palliatieve sedatie wordt toegepast? En hoe ondersteun je kinderen als er een wens ligt voor euthanasie? 

B - De nachtmerrie van elke ouder...  
Kim Messelink, 
verpleegkundige en orthopedagoog

De behandeling van patiënten met kanker is maatwerk, met name wanneer het om patiënten gaat die thuis jonge kinderen hebben die ook ondersteuning nodig hebben. Tijdens deze verdiepingssessie is niet het kind, maar de ouder het uitgangspunt. Want als de ouder zich goed geïnformeerd en ondersteund voelt, dan straalt dat automatisch af op de kinderen die zij verzorgen. Deze workshop is speciaal voor zorgprofessionals die te maken krijgen met vragen van ouders: hoe moet het nu verder? Wat vertel ik mijn kinderen en welke hulp kan ik inschakelen? Welke verwachtingen hebben ouders met kanker ten aanzien van zorgprofessionals? En hoe beweeg je daarin mee? 
Je gaat aan de slag met psycho-educatie en hoe je dit in kunt zetten als eerste (laagdrempelige) interventie. Daarnaast gaan we aan de slag met casuïstiek uit de praktijk. 

C - Interculturele communicatie en interculturele sensitiviteit 
Carlos Nunez, stedenbouwkundig ingenieur, gespecialiseerd in cultuur en besluitvorming en auteur van het boek Interculturele communicatie in de zorg.
Raya Nunez Mahdi, cultureel en medisch antropoloog en auteur van het boek Interculturele communicatie in de zorg.

Zorgprofessionals werken steeds vaker met patiënten en collega’s met een andere culturele achtergrond, religie of levenswijze. Cultuur kan invloed hebben op hoe je gezondheid, ziekte, trauma en slecht nieuws ervaart. Het heeft invloed op hoe je klachten uit, waar je hulp zoekt en op de tevredenheid met de geboden zorg. Vooral wanneer een gezinslid geconfronteerd wordt met een ernstige ziekte of de dood, komen cultuurverschillen nadrukkelijk naar voren. 
Als zorgprofessional wil je goede zorg bieden aan iedereen, maar soms voel je onmacht omdat je de juiste interculturele competenties - houding, kennis of vaardigheden - mist. 
Tijdens deze workshop gaan we praktisch oefenen met interculturele communicatie. Goede interculturele communicatie draagt bij aan een goede relatie met de patiënt, diens tevredenheid met de zorg, de therapietrouw, en betere zorguitkomsten.

D - Systemisch begeleiden bij ziekte in het gezin

Josephine Aerts, systemisch specialist in teams, familie en scholen. Eigenaar praktijk Verlies- en rouwdeskundig ‘Met Liefde’.

Als er iemand ernstig ziek is in een gezin is het alsof er een extra gezinslid onuitgenodigd bij is gekomen; de ziekte. Dat vraagt van iedereen in het gezin om een aanpassing en beweging en dat roept meestal veel emoties op.

Door met een systemische bril te kijken ontdek je snel welke dynamieken dan om aandacht vragen. Hierdoor kun je vaak helpen om weer rust in het gezin te brengen. Ouders herkennen wat zij zelf doen en hoe hun eigen achtergrond hierin een rol speelt. Kinderen geven waardevolle informatie door hun gedrag over knelpunten én mogelijke oplossingen.

In deze verdiepingssessie maak je kennis met de dynamieken en hoe je die herkent. Je zet als het ware een systemische bril op. Als je die eenmaal hebt opgezet leert de ervaring dat er steeds weer zo zal worden gekeken.

Een verdiepingssessie over het gezin als geheel en ieder die zich daar los in beweegt. Over jouw rol als zorgprofessional en hoe deze manier van kijken je veel informatie kan geven over onderliggende dynamieken.
 

PDF programma

Bij de 4e inschrijving is de 5e gratis!

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik je graag verder!

Stel je vraag
Mirte Verwasch
Mirte Verwasch
Congresontwikkelaar
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl