Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Dit congres heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van congressen, cursussen en opleidingen.

Ziekte in het gezin

Begeleiden van kinderen en jongeren met een ernstig zieke ouder

Woensdag 23 november 2022

Nieuw thema!

Programma

 09:00 - Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

 09:00 - Inlogmogelijkheid online deelnemers

 09:30 - Opening door de dagvoorzitter
Swanny Kremer,
filosoof/ethicus en onderzoeker in de Mesdagkliniek

 • Introductie van dit zorgthema 
 • Incidentie in Nederland

 09:45 - Ziekte in het gezin is als een steen in het water 
Carine Kappeyne van de Coppello,
 GZ-psycholoog bij het Ingeborg Douwes Centrum en een eigen praktijk in Haarlem

 • Wat maken kinderen door bij de ziekte van een gezinslid?
 • Wat hebben kinderen nodig wanneer zij geconfronteerd worden met een ernstige ziekte?
 • Wat zijn fase-specifieke stressoren en hoe kunt u daarop begeleiding bieden?
 • En hoe kunt u helpen om de balans te bewaken of te herstellen? 

 10:45 - Koffie- en theepauze

 11:00 - Kanker bij een ouder: de impact op het gezin
Dineke Verkaik, psychotherapeut en orthopedagoog-generalist bij GGz Centraal en meegewerkt aan het onderzoek 'Gezin en kanker' bij de Universiteit van Utrecht
Marthe Egberts, onderzoeker en orthopedagoog bij het Ingeborg Douwes Centrum en meegewerkt als postdoctoraal onderzoeker aan het onderzoek 'Gezin en kanker'.

 • Hoe is het aanpassingsproces van een gezin in tijden van ziekte?
 • Wat laten kinderen zien op het gebied van traumatische stress symptomen?
 • Hoe kunt u de methode 'de drie taken van voorbereid zijn' inzetten bij het begeleiden van een gezin? 

 12:00 - Ziekte in het gezin - ervaringsverhaal
Swanny Kremer, filosoof/ethicus en onderzoeker in de Mesdagkliniek

 • Mijn ervaring met ziekte in het gezin
 • Wat had ik als patiënt nodig van de hulpverlening? 

 12:30 - Lunchpauze

 Verdiepingssessies: 13:30 - 16:00 uur
In de middag gaan de sprekers op interactieve wijze dieper in op de materie. U kunt kiezen uit één van de onderstaande verdiepingssessies:


A - Kinderen betrekken tijdens de palliatieve fase: u kunt het maar één keer doen... 
Tanja van Roosmalen, rouw- en verliestherapeut en orthopedagoog met een eigen praktijk in verliesbegeleiding. 

Als een vader of moeder ongeneeslijk ziek is en op (korte) termijn gaat overlijden, weet u één ding zeker: niets zal de kinderen kunnen beschermen tegen dit aankomende verlies. Dit druist volledig in tegen het gevoel van elke ouder. Dus is de vraag: hoe betrekken en ondersteunen we kinderen zo goed mogelijk? De manier waarop kinderen worden ondersteund tijdens de palliatieve (en terminale) fase is bepalend voor hoe zij hieraan later betekenis geven. Het legt dus een belangrijk fundament voor de manier waarop ze het verlies van een vader of moeder integreren in hun verdere leven. Want hoe betrekt u een kind in de terminale fase en rondom overlijden? Welke aandachtspunten moet u als professional in acht nemen als er palliatieve sedatie wordt toegepast? En hoe ondersteun je kinderen als er een wens ligt voor euthanasie? 

B - De nachtmerrie van elke ouder...  
Kim Messelink, 
verpleegkundige en orthopedagoog

De behandeling van patiënten met kanker is maatwerk, met name wanneer het om patiënten gaat die thuis jonge kinderen hebben die ook ondersteuning nodig hebben. Tijdens deze verdiepingssessie is niet het kind, maar de ouder het uitgangspunt. Want als de ouder zich goed geïnformeerd en ondersteund voelt, dan straalt dat automatisch af op de kinderen die zij verzorgen. Deze workshop is speciaal voor verpleegkundigen die te maken krijgen met vragen van ouders: hoe moet het nu verder? Wat vertel ik mijn kinderen en welke hulp kan ik inschakelen? Welke verwachtingen hebben ouders met kanker ten aanzien van verpleegkundigen? En hoe beweegt u daarin mee? 
U gaat aan de slag met psycho-educatie en hoe u dit in kunt zetten als eerste (laagdrempelige) interventie. Daarnaast gaan we aan de slag met casuïstiek uit de praktijk. 

C - Interculturele communicatie en interculturele sensitiviteit 
Carlos Nunez, stedenbouwkundig ingenieur, gespecialiseerd in cultuur en besluitvorming
Raya Nunez Mahdi, cultureel en medisch antropoloog

In het huidige zorglandschap komen professionals (bijna dagelijks) in aanraking met patiënten en collega's met een andere sociaal-culturele achtergrond dan zijzelf. Zij hebben andere levensbeschouwende opvattingen over thema's als ziekte, trauma, slecht nieuws en de dood. Vooral wanneer een gezinslid geconfronteerd wordt met een ernstig somatische ziekte of de dood, komen cultuurverschillen nadrukkelijk naar voren. Hoe kunt u als zorgprofessional toch verbinding maken, ondanks dat sommige opvattingen mogelijk botsen met uw eigen opvattingen over ziekte en de dood? En hoe kunt u adequeaat reageren en uzelf een cultuursensitieve houding aanleren?
Tijdens deze workshop gaan we praktisch oefenen met interculturele communicatie en interculturele sensitiviteit. Dat kan het mooist wanneer wij casuïstiek gebruiken uit uw eigen praktijk. Deze kunt u vooraf mailen naar mij, Eva Komen. U krijgt twee weken voor aanvang van de verdiepingssessie nog een herinnering van mij.  
 
PDF programma

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag
Eva Komen
Eva Komen
Adviseur incompany & Wzd-nascholing/ Congresontwikkelaar
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl