Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Dit congres heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van congressen, cursussen en opleidingen.

Geweld achter de voordeur

Signaleren, melden en aanpakken van huiselijk geweld

Woensdag 28 september 2022

Ook online te volgen

Programma

 09:00 - Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

 09:00 - Inlogmogelijkheid online deelnemers

 09:30 - Opening en introductie door de dagvoorzitter
Kirsten Regtop,
 trainer en adviseur in aanpak van huiselijk geweld

 • Aanpak huiselijk geweld - waaruit bestaat de aanpak?
 • Waar staan we anno 2022 en wat zijn de aandachtsgebieden die prioriteit verdienen?

 10:00 - Samen een ketensamenwerking opbouwen rondom huiselijk geweld
Kirsten Regtop, trainer en adviseur in aanpak van huiselijk geweld

 • Wat zijn de belangrijkste valkuilen in (keten)samenwerking?
 • Wat vraagt het van de professional om te komen tot stevige ketensamenwerking?
 • Is 'we agree to disagree' voldoende voor goede samenwerking bij huiselijk geweld en kindermishandeling?

 11:00 - Koffiepauze

 11:15 - Vermoeden van huiselijk geweld - de rol van Veilig Thuis
Debbie Maas,
bestuurder Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

 • Wat mag je verwachten bij het vragen van advies of na het doen van een melding?
 • Hoe werkt Veilig Thuis samen met anderen?
 • Waar kun je informatie vinden over Veilig Thuis?
 • Hoe ziet de rol van ervaringsdeskundigen eruit binnen Veilig Thuis?
 • Verhaal van Filomena en waarom er meer moeten komen in Nederland

 12:15 - Psychisch geweld: nauwelijks zichtbaar, grote gevolgen
Jeannette Schasfoort, 
mede bestuurslid Stichting het verdwenen zelf

 • Wanneer spreken we van psychisch geweld?
 • Herkenning, behandeling en gevolgen
 • Cijfers, onderzoek en issues
 • Wat is er nodig in de aanpak van psychisch geweld?

 13:00 - Lunchpauze

 Verdiepingssessies 14:00 - 16:15 uur
In de middag gaan de sprekers op interactieve wijze dieper in op de materie. U kunt kiezen uit één van de onderstaande verdiepingssessies:

A - Intergenerationeel partnergeweld en kindermishandeling 
Majone Steketee, bijzonder hoogleraar Intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen Erasmus Universiteit Rotterdam, algemeen directeur Verwey-Jonker Instituutorthopedagoog-generalist, EMDR therapeut practitioner en gz-psycholoog
 


Geweld binnen het gezin, zowel partner- als kindermishandeling is een ernstig probleem. In de verdiepingssessie gaan we in op wat is intergenerationeel geweld? Wat zijn de risico - en beschermende factoren bij intergenerationeel geweld binnen gezinnen? En hoe kun je de cyclus helpen doorbreken? Aan de hand van gezinsprofielen, die gebaseerd zijn op de functie van het geweld, de onderliggende problematiek en de interactie daartussen, willen we aan de slag met het herkennen van verschillende soorten van partnergeweld en kindermishandeling. Wat is er nodig in deze gezinnen om het partnergeweld en kindermishandeling te stoppen. Wat zijn de do’s en dont’s. Maar ook als het geweld wel stopt, is het voor kinderen belangrijk dat het geweld bespreekbaar wordt en dat zij kunnen praten over wat de gevolgen voor hen zijn. En dat er naar hen wordt geluisterd. Daarnaast hebben de ouders zelf vaak ook ondersteuning nodig om het patroon van hun eigen geweld en jeugdtrauma’s te doorbreken. Hoe bespreek je dit met betrokkenen? En welke mogelijke belemmeringen zijn er om het te bespreken met ouders en kinderen? 

B - Ouderenmishandeling signaleren 
Erna Vinke, eigenaar trainings- en adviesbureau TACTiV

Cijfers tonen aan dat jaarlijks ± 1 op de 50 ouderen slachtoffer wordt van ouderenmishandeling. Ouderenmishandeling is grensoverschrijdend gedrag naar de oudere toe, door een persoon van wie de oudere afhankelijk is. De oudere persoon lijdt hierdoor lichamelijke, psychische en/of materiële schade. Door een verscheidenheid aan verschijningsvormen is het lastig om ouderenmishandeling te herkennen. In deze verdiepingssessie gaat u aan de hand van casuïstiek leren signaleren. U wordt zich bewust van de verschillende risicofactoren op en signalen van ouderenmishandeling. Vervolgens gaat u aan de slag met de vernieuwde meldcode huiselijk geweld en kinder/ouderen mishandeling. U leert hoe u deze meldcode in de praktijk kunt toepassen als het om ouderenmishandeling gaat.

.

 

PDF programma

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag
Eva Komen
Eva Komen
Adviseur incompany & Wzd-nascholing/ Congresontwikkelaar
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl