Belangrijke informatie COVID-19/Coronavirus

Hoe gaan wij om met coronamaatregelen tijdens onze nascholingen?

Lees verder

Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Dit congres heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van congressen, cursussen en opleidingen.

Geweld achter de voordeur

Aanpak van huiselijk geweld in de keten

Dinsdag 10 november 2020 (verplaatst van 14 april)

Coronaproof: online congres!

Congres

Benieuwd welke voorzorgsmaatregelen wij treffen mbt Covid-19/Corona?

Jaarlijks worden er ruim 200.000 personen slachtoffer van huiselijk geweld, slechts een klein percentage hiervan krijgt de professionele hulp die ze nodig hebben. De juiste opvang en behandeling bieden is lastig omdat er sprake is van multiproblematiek. Deze zorg kunt u niet alleen bieden als zorgprofessional: hoe versterkt u de samenwerking met de ketenpartners binnen uw regio zoals Veilig Thuis, gemeente, politie en andere zorginstellingen? Hoe ziet deze samenwerking eruit binnen de vernieuwde meldcode huiselijk geweld? En welke informatie mag u wel en niet verstrekken aan uw partners zonder beroepsgeheim?

In de middag kunt u kiezen uit één van de drie verdiepingssessies over de verschillende vormen van huiselijk geweld. Deze vragen elk om een ander behandelplan en manier van signaleren. Heeft u bijvoorbeeld binnen uw werk te maken met eerwraak? Of kent u een oudere die door zijn eigen kinderen financieel uitgebuit wordt? Of kent u een gezin waarbij het geweld van generatie op generatie wordt doorgegeven, maar heeft u geen idee hoe u dit moet doorbreken? Op deze vragen krijgt u antwoord in de verdiepingssessies. 

Bied de beste behandeling en zorg aan slachtoffers van huiselijk geweld!

Op de studiedag “Geweld achter de voordeur” komt ondermeer aan bod:

  • Hoe werkt u effectief samen met uw ketenpartners en het gezin? 
  • Hoe gaat u zorgvuldig om met het beroepsgeheim en privacyregels? En hoe zit het met de rechten van uw cliënt?
  • Hoe signaleert u eergerelateerd geweld, ouderenmishandeling of partnergeweld? En hoe voorkomt u dat geweld van generatie op generatie wordt overgedragen? 

Alleen online deelname mogelijk!

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag
Eline Maree
Eline Maree
congresontwikkelaar en -coördinator
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl