Geaccrediteerd
Onafhankelijk
Beoordeeld met een 8

Onafhankelijke nascholing voor

zorgprofessionals

Dit congres heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van congressen, cursussen en opleidingen.

Risicotaxatie op de weegschaal

Nieuwe ontwikkelingen en praktijkvoorbeelden

Donderdag 2 februari 2017

Programma

09:00
Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

09:30
Opening door dagvoorzitter
Stefan Bogaerts, hoogleraar Forensische Psychologie Tilburg University, hoofd Onderzoek en Behandelinnovatie De Kijvelanden / Dok en voorzitter sectie Forensische Psychologie NIP

 • Een schets van risicotaxatie anno 2017

09:45
Een nieuw ROM-meetinstrument voor het ambulante forensische veld
Joan van Horn
senior onderzoeker de Waag

 • De achtergrond van het meetinstrument  – waarom is dit nodig?
 • Hoe worden de resultaten praktisch toepasbaar gemaakt voor het werkveld?
 • De conclusie van het onderzoek – hoe nu verder?

10:15
Hoe schat de politie de risico's in?
Tanya van Neerbos, 
GZ-psycholoog en recherchepsycholoog Politie Eenheid Rotterdam

 • Welke aanpak en middelen zet de politie in tijdens het maken van een risicotaxatie?
 • Risicotaxatiemodellen  - welke worden er binnen de politie gebruikt?
 • Een wetenschappelijk onderzoek samen met het Erasmus Medisch Centrum

11:00
Koffie- en theepauze

11:15 
Het rapport van de klinisch rapporteur
Wim Canton
psychiater en bestuurslid Vereniging van Pro Justitia Rapporteurs

 • Van wetenschap naar praktijk – de vertaalslag van een risicoanalyse
 • De ethische dilemma’s van de klinisch rapporteur
 • Valkuilen en tips voor een betere aanpak

11:45
De beslissing van de rechter
Harry Stikkelbroeckvoormalig senior raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, voorzitter Adviescollege Verloftoetsing TBS

 • Een dilemma voor de rechter – wat als een verdachte een onderzoek weigert?
 • Hoe zwaar weegt de risicotaxatie in het oordeel van de rechter?
 • Tegenstrijdige taxatierapporten – hoe gaat de rechter hiermee om?

12:30
Extra gelegenheid voor vragen en discussie en afsluiting door dagvoorzitter

13:00
Lunch

14:00
Risicotaxatie bij de reclassering
Jacqueline Bosker
senior onderzoeker lectoraat Werken in Justitieel Kader en hogeschoolhoofddocent Master Forensisch Sociale Professional, Hogeschool Utrecht

 • Risicotaxatie en plannen van aanpak voor reclasseringscliënten – hoe vult het elkaar aan?
 • Hoe werkt de reclassering samen met haar ketenpartners bij risicotaxatie?
 • De toekomst van risicotaxatie bij de reclassering

Aansluitend tijd voor vragen uit de zaal

14:45
Koffie- en theepauze

15:00
Beschermende factoren - theorie en praktijk geïntergreerd
Ellen van den Broek, 
hoofd behandeling Van der Hoeven Kliniek met medewerking van een patiënt

 • Wat zijn beschermende factoren en hoe maakt u deze meetbaar (SAPROF)?
 • De toegevoegde waarde van beschermende factoren voor risicotaxatie en de klinische praktijk
 • Casuïstiek -  een patiënt en behandelaar in gesprek over het belang van deze factoren

Aansluitend tijd voor vragen uit de zaal

16:00
Afsluiting door de dagvoorzitter

PDF programma

Vragen over deze nascholing?

Neem dan contact met mij op via onderstaande button, dan help ik u graag verder!

Stel uw vraag
Uit dienst
030 693 3887
Postbus 289 | 3700 AG Zeist | info@medilex.nl